Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2024 bekend

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2024 bekend

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2024

Op 1 september 2023 heeft het UWV de gedifferentieerde premies Werkhervattingskas voor 2024 bekend gemaakt. Voor het eerst sinds een aantal jaar dalen de premiepercentages voor zowel de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA*) en de Ziektewet (ZW)

De premie voor uitzendbedrijven (sector 52) is vastgesteld op totaal 6,55%:

  • WGA 2,42%
  • ZW 4,13%

In 2023 was dit totaal 7,13% waarvan WGA 2,40% en ZW 4,73%.

De Belastingdienst stuurt aan het einde van 2023 een beschikking of mededeling aan elke werkgever met de voor de werkgever geldende premiepercentages WGA en Ziektewet. Het is belangrijk om deze goed te controleren.

* De WGA-uitkering

WGA betekent: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze uitkering kunt u misschien krijgen als u aan 2 voorwaarden voldoet:

  • U bent 2 jaar of langer ziek en kunt (in de toekomst) weer (meer) werken.
  • U kunt met dat werk 65% of minder van uw oude loon verdienen.

** Als werkgever ben je verplicht het loon gedurende ziekte van een werknemer door te betalen. Werkgevers kunnen zich hiertegen verzekeren middels de Ziektewet.

Bron: officielebekendmakingen.nl
Bron: uwv.nl

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht