Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / NEN 4400-1 / Herziening SNA norm vanaf begin 2023

Herziening SNA norm vanaf begin 2023

Herziening SNA norm

Nieuwe SNA norm 1 februari 2023

Er vindt een herziening van de norm NEN 4400-1 plaats. Naar alle waarschijnlijkheid gaat deze nieuwe norm in per 1 februari 2023. Periodiek wordt u door ons getoetst of uw onderneming aan de eisen van het SNA keurmerk voldoet. De doelstelling van de nieuwe norm is dat niet standaard alle normelementen met dezelfde aandacht worden getoetst. Er komt meer maatwerk.

Inhoudelijk gezien verandert er weinig. Echter de opbouw van de inspectie wijzigt wel. De norm wordt door de herziening in modules ingedeeld.

De norm wordt opgedeeld in de volgende modules:

  • Module Algemeen
  • Module Ter beschikking stellen van arbeid
  • Module Aanneming van werk

Daarnaast wordt de verkorte inspectie vervangen door een vervolg inspectie. De jaarlijkse volledige inspectie is de “nul-meting”.  Hierna volgt dus de vervolg inspectie. Dit is maatwerk. De inhoud van de vervolg inspectie is afhankelijk van onderstaande zaken tezamen:

  • Procedures
  • Risico’s
  • Non-conformiteiten

Brochure SNA norm

De Stichting Normering Arbeid heeft een brochure ontwikkeld inzake de herziening van de norm.

In 2023 verandert er dus het een en ander in de norm. Bereid u goed voor op deze wijzigingen.

Bron: Stichting normering arbeid

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag maandelijks een mail ontvangen met alle actuele nieuwsitems, stuur dan een mail naar contact@bureaucicero.nl.

Plaats een bericht