Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / Hypotheek met de perspectiefverklaring

Hypotheek met de perspectiefverklaring

hypotheek met de perspectiefverklaring

Flexwerkers kunnen een perspectiefverklaring aanvragen bij hun werkgever. Hiermee kunnen uitzendkrachten en gedetacheerden een hypotheek aanvragen. De medewerker en hun werkgever moeten daarvoor wel voldoen aan een aantal eisen. In dit artikel leest u meer over een hypotheek met de perspectiefverklaring.

Financiële instellingen spelen in op de flexibele arbeidsmarkt.

De toename van het aantal flexwerkers, zorgt ervoor dat banken innoveren omtrent hun verstrekkingsnormen voor een hypotheek. De perspectiefverklaring is twee jaar geleden geïntroduceerd. Met deze verklaring kunnen uitzendkrachten een hypotheek aanvragen. Voorheen konden enkel flexwerkers die werkzaam waren voor een uitzendbureau die opgenomen is in het register van de stichting perspectiefverklaring (www.perspectiefverklaring.nl) een dergelijke verklaring aanvragen. Zij hebben immers intern een perspectief taxateur in dienst.

Wat is nieuw?

Nu is het voor alle SNA gecertificeerde uitzendbureaus mogelijk om gebruik te maken van een extern perspectief taxateur. All about flex is de eerste gecertificeerde extern perspectief taxateur die staat opgenomen in het extern perspectief taxateur register. Bureau Cicero heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de normen waaraan de externe perspectief taxateur moet voldoen.

Wat is een perspectiefverklaring?

Met een perspectiefverklaring toon je aan dat je de komende jaren een bestendig inkomen kunt verdienen. Dit willen banken graag zeker weten voordat ze een hypotheek aan je verstrekken. Uniek aan deze verklaring is dat er niet alleen naar het verleden wordt gekeken maar vooral ook naar de toekomst. Wat is je perspectief op de arbeidsmarkt, en daarmee je inkomenstenverwachting?

Werkgeversverklaring

De perspectiefverklaring is gebaseerd op (data)analyse van de arbeidsmarktpositie van de aanvrager (arbeidsmarktscan). Ook het oordeel van het uitzend- en detacheringsbureau weegt mee. De verklaring heeft hierdoor bij diverse banken een stevigere waarde als een werkgeversverklaring.
Een belangrijk vereiste voor een perspectiefverklaring is dat je minimaal 52 weken ‘beoordeelbare werkervaring’ hebt. Dit hoeft overigens niet aaneengesloten bij dezelfde organisatie te zijn. Wel moet het meetbaar zijn. Je kunt dus in principe al een hypotheek aanvragen na 1 jaar (flex)werken.

Banken

Inmiddels kunnen uitzendkrachten met een perspectiefverklaring bij steeds meer banken in Nederland terecht. Inmiddels hebben 19 geldverstrekkers zich aangesloten bij dit initiatief.

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht