Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / NEN 4400-1 / Let op WW-premie laatste maanden 2021

Let op WW-premie laatste maanden 2021

WW Premie
Bijzondere aandacht WW-premie laatste maanden 2021

Met ingang van 1 augustus gaat de WW-premie voor de maandaangifte omlaag en met ingang van 16 augustus 2021 voor 4 weken aangifte.

In onze vorige Update besteden we hier reeds aandacht aan in het artikel ‘WW premies omlaag‘. 

Let erop dat bij de aankomende verloning en aangifte loonheffingen over de periode augustus of periode 9 (bij 4-weken verloning) de premies juist zijn ingericht. Mogelijk komt hiervoor een update van uw softwareleverancier. Check dit in ieder geval voordat u aangifte doet over deze periode.

De nieuwe verlaagde premie gaat gelden voor de rest van het jaar 2021. Het is dus van belang dat de premies juist staan ingeregeld. WW-premie laatste maanden 2021 is iets waar uw bijzonder aandacht naar uit zou kunnen gaan.

Geen herziening WW-premie laag bij meer dan 30% overwerk 2021.

Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en WW-premie laag (vast aantal uren overeengekomen) en die in 2021 meer dan 30 procent hebben overgewerkt, betaalt de werkgever net als in 2020 de lage WW-premie. Er vindt dus geen correctie plaats naar de hoge WW-premie zoals in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is vastgelegd.

In verband met de coronacrisis werd in 2020 het onderdeel herziening van de premiedifferentiatie WW tijdelijk aangepast. Doordat de coronacrisis nog niet voorbij is geldt de aanpassing nu ook in 2021.

Het betreft de volgende situaties:
  • Een werknemer heeft een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor gemiddeld minder dan 35 uur per week.
  • De arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde tijd (vast contract)
  • De werkgever verloont 30 procent meer uren dan het aantal uren waarvoor de werknemer een contract heeft.

In diverse sectoren is door de coronacrisis extra overwerk nodig. Het herzien van de lage WW-premie kan nadelige gevolgen hebben voor werkgevers. In 2020 en 2021 hoeft geen enkele werkgever met terugwerkende kracht de hoge WW-premie te betalen bij meer dan 30% overwerk. Er is geen uitzondering gemaakt voor sectoren.

Let er dus op bij het toepassen van de WW-premie dat u het juiste percentage toepast.

Bron: Rijksoverheid

Plaats een bericht