Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Loondoorbetaling bij ziekte definitief naar 6 weken

Loondoorbetaling bij ziekte definitief naar 6 weken

Loondoorbetaling

De loondoorbetaling bij ziekte voor AOW-gerechtigde werknemers veranderd vanaf 1 juli 2023. De termijn voor de doorbetaling is vanaf 1 juli 2023 zes weken.

Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is met ingang van 1 januari 2016 in werking getreden. De wet regelt een lichter arbeidsrechtelijk regime voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Bij wijze van overgangsregeling is in de wet geregeld dat, onder meer, de periode van loondoorbetaling bij ziekte voor AOW-gerechtigden tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip 13 weken bedraagt in plaats van de voorgestelde 6 weken.

Uit het evaluatieonderzoek is niet gebleken dat het verlichte arbeidsrechtelijke regime voor AOW-gerechtigde werknemers leidt tot verdringing van werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.

Loondoorbetaling bij ziekte van 13 naar 6 weken

Het onderhavige besluit brengt de termijn van 13 weken terug naar 6 weken. De daarvoor gekozen datum is 1 juli 2023, om werkgevers en werknemers voldoende tijd te bieden zich hiernaar te richten. Het voornemen tot het beëindigen van het overgangsrecht is per brief van 27 januari 2023 aan de Eerste en Tweede Kamer kenbaar gemaakt.

Voor de groep werknemers die op 1 juli 2023 al ziek waren, blijft de termijn van 13 weken gelden. Voor ziektegevallen die op of na 1 juli 2023 ontstaan gaat de termijn van 6 weken gelden.

Het overgangsrecht in de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd eindigt. Het besluit dat dit regelt is op 24 mei 2023 in het Staatsblad gepubliceerd.

Bron: Officielebekendmakingen.nl, Salarisvanmorgen.nl

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht