Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / Mogen Oekraïense vluchtelingen vanaf nu vrij in Nederland werken?

Mogen Oekraïense vluchtelingen vanaf nu vrij in Nederland werken?

Vrij werken in Nederland Oekraïense vluchtelingen.

Oekraïense vluchtelingen mogen vanaf 1 april 2022 vrij in Nederland werken. Dit komt omdat de Nederlandse overheid gebruik heeft gemaakt van de invulling op een EU Richtlijn (de Richtlijn Tijdelijke Bescherming).

Voor wie?

Een onderdeel van deze Richtlijn is dat lidstaten verplicht zijn om vluchtelingen opvang en bescherming te bieden. Maar ook overige mogelijkheden te bieden die noodzakelijk zijn tijdens hun tijdelijke opvang.

Deze beschermingsregels gelden dus alleen voor mensen die uit Oekraïne gevlucht zijn in verband met de oorlogssituatie en tijdelijk beschermd worden. Dit geldt voor mensen die legaal in Oekraïne woonden en die vanaf 24 februari 2022 ontheemd zijn of voor de familie/gezinsleden van deze vluchtelingen. Deze mensen vallen onder de status ‘tijdelijk beschermden’ en dienen door de overheid als zodanig erkend te worden.

Tijdelijke bescherming

De maatregelen die conform deze Richtlijn vallen zijn tijdelijk. Dit is belangrijk om rekening mee te houden. In eerste instantie gaat het om een termijn van 1 jaar. Deze termijn kan vervolgens nog tot twee maal toe verlengd worden met telkens zes maanden. In totaal dus 24 maanden. De EU-commissie kan beslissen om de termijn met nog een jaar te verlengen. Of beslissen om de regeling uiteindelijk te beëindigen.

Verblijfsdocumenten Oekraïense vluchtelingen

Mensen die rechtmatig onder de Richtlijn vallen en de status van ‘tijdelijk beschermd’ krijgen, dienen van de overheid een verblijfsdocument te verkrijgen. Om een Oekraïense vluchteling in loondienst te nemen is het niet noodzakelijk om een verblijfsdocument of een tewerkstellingsvergunning te hebben.

De Nederlandse overheid heeft besloten dat er voor Oekraïense vluchtelingen geen tewerkstellingsvergunning afgegeven hoeft te worden.

Belangrijk meldplicht: een werkgever die een Oekraïense vluchteling in dienst neemt heeft wel een meldplicht bij aanvang van de arbeidsovereenkomst.
Voor zover nu bekend dient de melding van het in dienst nemen van een Oekraïense vluchteling bij UWV gedaan te worden. Dit kan (zoals de informatie die nu bekend is) vanaf 1 april 2022.

Op het moment van schrijven van dit artikel is echter nog niet bekend op welke wijze de melding door werkgevers ingediend moet worden. Wel is bekend dat er een controle gaat plaatsvinden op het tijdig doen van de melding bij UWV. Deze controle gaat Inspectie SZW doen.

Praktische tips

Bij het in dienst nemen van een medewerker die onder deze regeling valt, dient u als werkgever altijd de identiteit vast te stellen van de nieuwe medewerker.
Dit gebeurt op dezelfde wijze als bij alle andere medewerkers door het controleren van het ID-card/Paspoort ten overstaan van de medewerker en het maken en vastleggen van een kopie ID-card/Paspoort.
Indien er geen identiteitsbewijs meer aanwezig is (of geen Oekraïens), dan kunt u het beste contact opnemen het IND of het werkgevers servicepunt. Contactgegevens vind u in onderstaande link.

Meer informatie

In onderstaande bronvermelding staan diverse links naar overheids- en andere (hulp)instanties die informatie kunnen geven over dit onderwerp.

Bron : Kvk.nl

Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht