Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / NEN 4400-1 / Verklaring goed betalingsgedrag: Automatisch toegezonden

Verklaring goed betalingsgedrag: Automatisch toegezonden

Verklaring goed betalingsgedrag: Gemakkelijk automatisch toegezonden

Het automatisch laten toezenden van de verklaring goed betalingsgedrag is eenvoudig. Handig zodat u bij inspecties altijd een recente versie hebt. Het is ook mogelijk deze in de Duitse, Franse en Engelse taal toe te laten zenden. Handig voor als u opdrachtgevers heeft die hierom vragen.

Gemak dient de mens en zo is het ook met de verklaring goed betalingsgedrag. Automatisch laten toezenden van deze verklaring is mogelijk. Dit gebeurt dan telkens om de 3 maanden. Verklaringen worden alleen nog naar het woon- of vestigingsadres van de onderneming verzonden, dus niet meer naar het administratiekantoor of externe boekhouder/accountant.

Verklaring goed betalingsgedrag niet aangevraagd

Nog regelmatig merken wij tijdens inspecties dat verklaringen niet tijden zijn aangevraagd en daarmee ouder zijn dan 3 maanden. Dit is onnodig en zorgt voor extra werk en mogelijk kosten. Zonde dus. Vraag daarom tijdig aan en controleer ook tijdig dat de verklaring ontvangen is.

U kunt de verklaringen ‘Nakoming fiscale verplichtingen’ of ‘Inlenersaansprakelijkheid’ downloaden middels deze link:
‘Nakoming fiscale verplichtingen’
‘inlenersaansprakelijkheid’

Naast het automatisch per 3 maanden toegezonden krijgen kunt u ook een (extra) taalkeuze maken.Wij raden altijd aan om de verklaring “Nakoming fiscale verplichtingen” aan te vragen omdat deze op alle voor de NEN 4400-1 van toepassing zijnde aangiftes en betalingen betrekking heeft.

Let op: Vaste adresgegevens. De Belastingdienst stuurt de verklaring alleen nog naar het woon- of vestigingsadres van de onderneming. Het kan dus zijn dat als u de verklaring nu naar een boekhouder/accountant of uw eigen klant liet sturen, dat dit niet meer gebeurt en dit de reden is dat u de verklaring niet ontvangt. Een en ander heeft met privacywetgeving te  maken.

Misverstanden

Wij merken dat er nog regelmatig misverstanden zijn i.v.m.: “Corona-uitstel” ofwel het bijzonder uitstel van betaling dat vanaf februari 2020 kon worden aangevraagd.

Het hebben van een bijzonder uitstelregeling voor Corona gerelateerd bijzonder uitstel vormt geen reden om geen of geen schone verklaring te verkrijgen van de Belastingdienst.

Fiscale Eenheid voor de BTW: Indien uw onderneming onderdeel is van een Fiscale Eenheid voor de BTW en u vraagt de verklaring goed betalingsgedrag ‘Nakoming fiscale verplichtingen’ aan, dan wordt op 1 verklaring zowel voor de loonheffingen als ook de verplichtingen BTW een verklaring afgegeven. U hoeft hiermee dan niet (zoals voorheen) 2 aparte verklaringen aan te vragen. Ook dit scheelt weer veel tijd!

Bron: Belastingdienst

Plaats een bericht