Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / ABU NBBU / Nieuwe ZZP-bemiddelingsovereenkomst van de NBBU per 22 maart 2021

Nieuwe ZZP-bemiddelingsovereenkomst van de NBBU per 22 maart 2021

Nieuwe ZZP bemiddelingsovereenkomst van de NBBU per 21 maart 2021

Op 21 maart 2016 keurde de Belastingdienst de eerste NBBU-modelovereenkomst voor bemiddeling van ZZP-ers goed. Deze kent een geldigheid van vijf jaar. De NBBU nu heeft een nieuwe modelovereenkomst voorgelegd, deze is onlangs goedgekeurd en kan worden toegepast voor opdrachten vanaf 22 maart 2021

De NBBU is de laatste maanden bezig geweest om de nieuwe modelovereenkomst voor bemiddeling van ZZP’ers weer voor een periode van 5 jaar goedgekeurd te krijgen. Dit is gelukt en met ingang van 22 maart 2021 is er een nieuwe, door de Belastingdienst goedgekeurde, NBBU-modelovereenkomst voor bemiddeling van ZZP-ers. Deze nieuwe modelovereenkomst wijkt op slechts op enkele kleine punten af van de voorgaande modelovereenkomst.

Bestaande – nog lopende overeenkomsten (die dus gebaseerd zijn op de ‘oude’ modelovereenkomst) hoeven niet te worden aangepast.

Nieuwe ZZP-bemiddelingsovereenkomst

De kans is groot dat u gebruik maakt van de door de Belastingdienst goedgekeurde NBBU-modelovereenkomst bemiddeling nr. 9051 625 886, tussen intermediair en de zelfstandige. Daarom heeft de modelovereenkomst dan een looptijd van vijf jaar. Dit is op 21 maart 2016 door de Belastingdienst goedgekeurd en ondertussen geëindigd per 21 maart 2021.

Per 22 maart 2021 is een nieuw NBBU-model goedgekeurd met het nieuwe nummer 9052 124 224 en een looptijd van vijf jaar. Dit onder voorbehoud van wijzigingen in relevante wet- of regelgeving gedurende die vijf jaar. Nieuwe jurisprudentie of gewijzigd beleid kunnen mogelijk aanleiding zijn deze beoordeling van de modelovereenkomst voor de toekomst in te trekken. Dit geldt voor alle door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten voor inzet van ZZP’ers,.

Lees hier precies welke wijzigingen zijn gemaakt in de ZZP-bemiddelingsovereenkomst: https://www.nbbu.nl/nl/nieuws/modelovereenkomst-zzp-bemiddeling

Geel-gemarkeerde teksten

Net als bij de oude overeenkomst moet de nieuwe ZZP-bemiddelingsovereenkomst de geel-gemarkeerde teksten opnemen in de door u gebruikte overeenkomst. De niet gemarkeerde teksten kunt u aanpassen naar uw eigen praktijk. Dit zolang dit niet in strijd is met de gemarkeerde teksten en de strekking van de modelovereenkomst.

Eigen overeenkomst of andere modelovereenkomsten voor ZZP’ers

Heeft u in het verleden uw eigen modelovereenkomst door de Belastingdienst laten goedkeuren? Dan moet u de datum van beëindiging zelf in de gaten houden. Indien de afloop van deze overeenkomst – die ook voor maximaal vijf jaar is goedgekeurd – nadert moet u deze zelf tijdig bij de Belastingdienst voor verlenging voorleggen.

Ook andere modelovereenkomsten lopen mogelijk af. Immers werden modelovereenkomsten bij de introductie ervan voor 5 jaar goedgekeurd. Daarom is het van belang te controleren hoe lang de goedkeuring van de overeenkomst is. Is de verloopdatum van een modelovereenkomst verstreken? Dan dient u bij het aangaan van een nieuwe een geldige modelovereenkomst te gebruiken.

Alleen de indiener van het verzoek tot het goedkeuren van een (ooit goedgekeurde) modelovereenkomst kan een verzoek indienen bij de Belastingdienst tot het opnieuw goedkeuren ervan.

Bron: Nbbu

Plaats een bericht