Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Nieuwsbrief Loonheffingen 2024

Nieuwsbrief Loonheffingen 2024

Nieuwsbrief Loonheffingen 2024

Op de website van de Belastingdienst is de 2e uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 gepubliceerd. In de Nieuwsbrief Loonheffingen vind je informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2024 voor het inhouden en betalen van loonheffingen.

In deze 2e uitgave zijn een aantal nieuwe onderwerpen toegevoegd en een aantal onderwerpen aangepast. Dit betreffen onder andere de volgende toevoegingen en wijzigingen.

Toevoegingen

In deze 2e uitgave van de nieuwsbrief voor 2024 zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

 • Punt 10 (Maatregelen in verband met de 30%-regeling voor ingekomen werknemers) is tussengevoegd, met 4 onderwerpen
 • Punt 11.3 (Vervallen cao-codes) is toegevoegd
 • Punt 13 (Toelichting mededeling/beschikking ‘Gedifferentieerd Premiepercentage Werkhervattingskas) is tussengevoegd.
  Hierdoor zijn eerdere punten 10 tot en met 13 vernummerd.
 • Punt 14.3 tot en met 14.5 is toegevoegd:
  14.3 Verduidelijking WSW-werknemers
  14.4 Grensoverschrijdende arbeid: nieuwe afspraak voor in welk land de werknemer verzekerd is
  14.5 Uurloongrenzen jeugd-LIV 2023

Wijzigingen

In deze 2e uitgave van de nieuwsbrief voor 2024 zijn de volgende onderwerpen gewijzigd:

 • Punt 2 (Verhoging gerichte vrijstelling kilometervergoeding):
  De Belastingdienst heeft toegelicht wanneer je in 2024 een gericht vrijgestelde reiskostenvergoeding mag geven voor reizen die de werknemer in 2023 maakte.
 • Punt 5: de uurloongrenzen voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) 2024 zijn toegevoegd aan de cijferbijlage.
 • Punt 12 (Minimumuurloon voor alle werknemers): een verwijzing is aangebracht naar het kennisdocument minimumuurloon.
 • Punt 14.1 (Wet toekomst pensioenen): toegelicht is dat de Belastingdienst de (gewijzigde) pensioenregeling in het kader van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) kunnen beoordelen.
 • Cijferbijlage: in tabel 9 (Premies werknemersverzekeringen) stond dat de grootte van de werkgever afhankelijk is van het premieloonsom in 2021. Dat is gewijzigd naar 2022.
 • In tabel 14 (RVU-drempelvrijstelling) is het vrijstellingsbedrag van 2024 toegevoegd: € 2.182.
 • In tabel 15 (Lage inkomensvoordeel (LIV)) is de minimum- en maximumuurloongrens van het LIV toegevoegd:
MinimumgrensMaximumgrens
Uurloongrens (gemiddeld uurloon)€ 14,33€ 14,91
Aantal uren per jaar1.248
Tegemoetkoming LIV€ 0,49 per uur€ 960,00 per jaar

Download hier de 2e uitgave van 17 januari 2024 van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2024.

Bron: Belastingdienst.nl en Salarisvermogen.nl

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag maandelijks onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan hier in.

Wilt u graag weten of wij iets voor u kunnen betekenen? Neem dan telefonisch contact op met één van onze medewerkers. Ons telefoonnummer is 038 720 0821. Of u kunt een e-mail sturen naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht