Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / Normwijzigingen NEN 4400-1 en NEN 4400-2

Normwijzigingen NEN 4400-1 en NEN 4400-2

Normwijzigingen NEN
NEN 4400-1 en NEN 4400-2 per 1 augustus 2019

In de laatste nieuwsbrief van Stichting Normering Arbeid (SNA) zijn de meest recente normwijzigingen bekend gemaakt welke per 01 augustus 2019 ingaan. Hier leest u welke dit zijn en waar u de volledige tekst ervan kunt vinden.

Nieuwe wetgeving inzake ZZP’ers.

Per 1 augustus 2019 worden er een aantal normwijzigingen doorgevoerd en wordt een aantal interpretatierapporten toegevoegd aan het Handboek Normen. Het strekt tot de aanbeveling om alle aanpassingen en interpretatierapporten goed te lezen en de administratie hierop in te richten.

De normwijzigingen en toegevoegde interpretaties zijn te vinden in het nieuwe Handboek Normen versie 19.01 met ingangsdatum 1 augustus 2019. Het Handboek is hier te downloaden.

De wijzigingen hebben (o.a.) betrekking op het uitbesteden van werk of opdracht verstrekken aan een zzp’er, herindeling van normen ten aanzien van de loonadministratie, het schriftelijk vastleggen waar het gaat om het inlenen van of uitbesteden van werk van gecertificeerde ondernemingen en aanpassingen met betrekking tot de eisen die worden gesteld als identiteitsvaststelling plaats vindt door een derde.

In Interpretatierapport 2019-248 staat een belangrijk punt opgenomen met betrekking tot de opbouw (reservering) 8% vakantiegeld over alle urensoorten waarbij gecontroleerd moet kunnen worden dat minimaal aan de vereiste 108% van het geldende Wettelijk Minimum Loon (WML) voldaan wordt. Het niet direct opbouwen leidt tot hoge administratieve inspanningen en verplichtingen voor de salarisadministratie.

Concreet gaat het in het Handboek Normen versie 19.01 om toevoeging van de volgende rapporten (waar deze een ouder rapport vervangen, staat dat aangegeven):

NEN 4400-1

Toegevoegde aanpassingsrapporten 4400-1:

 • Aanpassingsrapport 2019-244
 • Aanpassingsrapport 2019-246
 • Aanpassingsrapport 2019-247
 • Aanpassingsrapport 2019-250
 • Aanpassingsrapport 2019-251

Toegevoegde interpretatierapporten 4400-1:

 • Interpretatierapport 2017-222a (vervangt rapport 2017-222)
 • Interpretatierapport 2017-223a (vervangt interpretatierapport 2017-223)
 • Interpretatierapport 2019-248
 • Interpretatierapport 2019-249

NEN 4400-2

Toegevoegde aanpassingsrapporten 4400-2:

 • Aanpassingsrapport 2019-245-2a
 • Aanpassingsrapport 2019-252-2
 • Aanpassingsrapport 2019-253-2
 • Aanpassingsrapport 2019-254-2
 • Aanpassingsrapport 2018-233-2a (vervangt aanpassingsrapport 2018-233-2)

Ingetrokken is voor de 4400-2:

 • Interpretatierapport 2018-235-2

Tevens is per 01 augustus 2019 een update van het factsheet normale arbeidsduur (NAD) en WML uitgebracht door SNA. Hierin staan voor de genoemde cao’s de hierin vastgelegde normale arbeidsduur welke bepalend is voor de berekening van het WML en overwerk percentages. U vindt het factsheet hier.

Wilt u meer uitleg over een van de normwijzigingen, laat u terugbellen door een van onze senior inspecteurs en laat een terugbelverzoek achter (geef in het formulier aan dat u graag met een van onze spreekt over de wijzigingen.)

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht