Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / Covid-19 NOW Loonkostensubsidie een uitleg

Covid-19 NOW Loonkostensubsidie een uitleg

NOW loonkostensubsidie een uitleg.

Na de afkondiging van financiële hulpmaatregelen en -regelingen voor het Nederlandse bedrijfsleven was het nog even onzeker of de regelingen ook voor de uitzend- en payroll branche gelden. Nu kan de uitzend- en payroll branche daar óók gebruik van maken.

Welke regeling geldt nu?

In eerste instantie is de regeling Werk Tijd Verkorting (WTV) verruimd opengesteld.
Door de uitbraak van het Coronavirus is een ongekend hoog beroep gedaan op de regeling die daar niet op berekend is. Deze regeling is inmiddels gesloten.

De overheid wil echter meer werkgevers financieel tegemoet komen en wil dit ook snel regelen.

Daarom is onlangs een nieuwe regeling in het leven geroepen. Deze regeling heet: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging van Werkbehoud (NOW). de NOW geldt zowel voor ondernemers met werknemers die of een vaste of een flexibele arbeidsovereenkomst hebben.

Via de NOW regeling krijgt u een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten. Het UWV gaat de bevoorschotting van de ingediende claims uitvoeren.

Voorwaarden van de regeling:
 • Uw omzetverlies is sinds 1 maart jongstleden meer dan 20% of verwacht u een dergelijk groot omzetverlies vanaf 1 maart dan kunt u NOW bij het UWV aanvragen.
 • De regeling heeft in eerste instantie betrekking op geleden omzetverlies over een periode van drie maanden vanaf 1 maart. Deze termijn mag, indien aan een aantal voorwaarden voldaan wordt, eenmalig verlengd worden met drie maanden.

Let op: Voor aanvragen boven een nog nader te bepalen omvang dient een accountantsverklaring overlegd te worden.

Als u de NOW loonkostensubsidie aanvraagt bent u verplicht géén ontslag op bedrijfseconomische gronden voor uw medewerkers aan te vragen. Hierover later in dit artikel meer.

Wat betekent de regeling nu concreet?

De te verwachten omzetdaling bepaalt de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten.
De tegemoetkoming bedraagt 90% van de te verwachten omzetdaling.

Stel u verwacht, of heeft, voor de komende drie maanden een omzetdaling van 50%, vanaf 1 maart gerekend.
De tegemoetkoming die u dan claimt bedraagt 90% van 50% van uw loonkosten over de bepaalde komende drie maanden.

De uitzend ondernemer staat nu voor een paar punten:

 • Ingeval de ondernemer met zijn of haar medewerkers uitzendovereenkomsten mét uitzendbeding afsluit en de opdracht door de inlener is opgezegd, dan is de basisregel : einde opdracht = einde dienstverband.
 • Ingeval de werknemer méér dan 26 weken gewerkt heeft geldt een opzegtermijn van tien dagen.
 • De ontslagen werknemer ontvangt een WW uitkering van 75% over het dagloon voor de eerste twee manden, daarna is wordt dit 70%.

Voor de ondernemer zijn de volgende aspecten bij de afweging van zijn keuze van belang:

 1. Komt de werknemer weer terug als we weer in “goede doen” zijn; Dit is van belang gezien de krapte op de arbeidsmarkt.
 2. De onderneming zal de ontslagen werknemer een transitievergoeding moeten betalen, afhankelijk van de lengte van het feitelijke dienstverband. Het is onduidelijk of enige matiging bij de bepaling van de hoogte van het toe te kennen bedrag toegepast mag worden. Specifiek gelet op de bijzondere reden van het stopzetten van de inleen en het ontslag van de werknemer dat daarop volgt. De overheid moet zich daar nog over buigen. Deze kosten-bate analyse zult u dus zelf moeten invullen alvorens besluiten te nemen.
Verkeerde interpretatie door inleners.

Er zijn inmiddels inleners die niet meer het volle inleen tarief  niet meer willen betalen bij het betreffende uitzendbureau. De inlener denkt dat het uitzendbureau voorlopig gesubsidieerd wordt in alle loonkosten. Dat is onwaar: als de werknemer nog steeds werkt voor de inlener en daarvoor dus gefactureerd wordt, draagt dat voor het uitzendbureau niet bij aan de omzetdaling. Door deze facturatie zijn de loonkosten van die specifieke werknemer niet gesubsidieerd.

Daarbij kan zich de vraag ook voordoen of factureren aan de inlener de betere optie is als de inlener op voorhand aangeeft deze factuur niet te willen betalen. Niet factureren draagt dan bij tot de omzetdaling waarop de claim gebaseerd wordt.

NOW is nog niet opengesteld

Tot slot: de NOW regeling is op het moment van dit schrijven nog niet opengesteld omdat achter de schermen nog hard gewerkt wordt om deze meer te concretiseren. Naar verwachting laat dat nog zo’n twee weken op zich wachten.

Heeft u vragen of opmerkingen over de NOW? We komen graag met u in contact.

Hou onze nieuws pagina in de gaten en bekijk onze speciale Covid-19 link pagina voor meer informatie.

1 Reactie

 1. Maria ten Hoeve
  Maria ten Hoeve

  Interessante regelen, deze regeling NOW loonkostensubsidie. Het is mooi dat deze regeling bestaat en dat mensen hierdoor aan de slag kunnen. Helemaal in tijden van corona als er juist veel ontslagen vallen of dreigen te gebeuren.

  Beantwoorden

Plaats een bericht