Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / BTW / Onbetaalde inkoopfacturen? Correctie voorbelasting verplicht

Onbetaalde inkoopfacturen? Correctie voorbelasting verplicht

Ondanks dat het economisch in diverse sectoren weer beter gaat nadat de Corona maatregelen zijn ingetrokken, komt het voor dat er (langdurig) onbetaalde inkoopfacturen in de administratie openstaan. Is dit het geval en is er geen uitzicht op dat u deze facturen gaat voldoen, dan dient hiertoe een correctie in de voorbelasting in de BTW aangifte gedaan te worden. Dit heeft ook invloed op uw liquiditeit.

Langdurig openstaande inkoopfacturen

Er zijn diverse redenen denkbaar waarom inkoopfacturen waarop BTW in rekening is gebracht. En waarbij tevens deze BTW in vooraftrek is genomen, nog niet zijn betaald. Of gedeeltelijk niet zijn voldaan.

Wanneer zo’n situatie zich voordoet, dient de ontvanger de reeds in vooraftrek genomen BTW te corrigeren. Ook als er geen aannemelijk uitzicht op betaling van deze inkoopfactuur is.

Uitspraak over correctie in voorbelasting

Uit een recente uitspraak bij het Hof in Den Bosch is een situatie waarin dit speelde tot een uitspraak gekomen. Deze uitspraak kwam nadat de onderneming die weigerde deze correctie in voorbelasting te doen, in beroep ging tegen een beslissing van de Belastingdienst. De termijn die van toepassing was tot 2017 is verkort. Deze is verkort naar één jaar na ontvangst van de factuur en het in vooraftreknemen van de BTW.

In geval van dispuut of betalingsonmacht ten aanzien van inkoopfacturen dient deze termijn in acht genomen te worden.

Wet: art. 29, zevende lid Wet OB 1968

Plaats een bericht