Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / Reminder: alle werkgevers: 2.36% lagere WW-premie tot eind 2021

Reminder: alle werkgevers: 2.36% lagere WW-premie tot eind 2021

Reminder: alle werkgevers: 2.36% lagere WW-premie tot eind 2021

Met ingang van 01 augustus is de WW-premie voor de maandaangifte omlaag gegaan en met ingang van 16 augustus 2021 ook voor de 4 weken aangifte.

Gezien de vakantieperiode en de relatief late aankondiging van dit onderwerp vermelden wij in deze Update nogmaals de verlaging van de WW-premie voor alle werkgevers die tot het einde van 2021 toegepast mag worden. Zie hier de aankondiging in een eerder bericht

Let erop dat bij de verloning en aangifte loonheffingen bij maandaangifte vanaf de maand augustus of per 4-weken periodeaangifte vanaf periode 9 de premies juist zijn ingericht. Mogelijk is hiervoor reeds ook een update van uw softwareleverancier doorgevoerd. Check dit in ieder geval voordat u aangifte doet over de resterende aangifte periodes van 2021.

De premieverlaging bedraagt zowel voor WW-premie hoog als WW-pemie laag 2.37%. De premies wijzigen daarmee als volgt:

Tot en met juli of periode 08-2021: Vanaf augustus juli of periode 09-2021:
WW-premie hoog:   7.70% WW-premie hoog5.34%
WW-premie laag:2.70% WW-premie laag0.34%

De nieuwe verlaagde premie geldt voor de rest van het jaar 2021. Het is dus van belang dat de premies juist staan ingeregeld.

Geen herziening WW-premie laag bij meer dan 30% overwerk 2021

Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en WW-premie laag (vast aantal uren overeengekomen) en die in 2021 meer dan 30 procent hebben overgewerkt, betaalt de werkgever net als in 2020 de lage premie. Er vindt dus geen correctie plaats naar de hoge premie zoals in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is vastgelegd.

In verband met de coronacrisis werd in 2020 het onderdeel herziening van de premiedifferentiatie WW tijdelijk aangepast. Doordat de coronacrisis nog niet voorbij is geldt de aanpassing nu ook in 2021.

Het betreft de volgende situaties:

  • Een werknemer heeft een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor gemiddeld minder dan 35 uur per week.
  • De arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde tijd (vast contract)
  • De werkgever verloont 30 procent meer uren dan het aantal uren waarvoor de werknemer een contract heeft.

In diverse sectoren is door de coronacrisis extra overwerk nodig. Het herzien van de lage premie kan nadelige gevolgen hebben voor werkgevers. In 2020 en 2021 hoeft geen enkele werkgever met terugwerkende kracht de hoge premie te betalen bij meer dan 30% overwerk. Er is geen uitzondering gemaakt voor sectoren.

Let er dus op bij het toepassen van de WW-premie dat u het juiste percentage toepast.

Plaats een bericht