Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / SNF Normwijzigingen per 1 september 2019

SNF Normwijzigingen per 1 september 2019

SNF normwijzigingen

In de normen en reglementen heeft Stichting Normering Flexwonen een aantal inhoudelijke wijzigingen en toevoegingen doorgevoerd, naast tekstuele verbeteringen en extra uitleg. Op de website van Stichting Normering Flexwonen vindt u de  nieuwe normen en reglementen. Tevens zijn van beide normen en het harmonisatiedocument de versies opgenomen waarin de wijzigingen zijn gemarkeerd zodat snel te zien is wat er is gewijzigd.

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:

  • In de norm voor het regulier register is nadrukkelijk opgenomen dat het harmonisatiedocument integraal onderdeel is van de norm.
  • De uitzondering voor ruimte in het slaapvertrek voor recreatieterrein (2,7m2 i.p.v. 3,5m2 per persoon) geldt tot 31-12-2023 (dit is al eerder gecommuniceerd)
  • Verblijfsruimten dienen verwarmd te kunnen worden. (norm voor regulier register) Losse gaskachels (met een gasfles) zijn niet toegestaan (harmonisatiedocument).
  • Blustoestellen moeten worden opgehangen of op een statief staan (en mogen dus niet los op de grond staan) (norm voor regulier register en harmonisatiedocument)
  • Appartementen in een flatgebouw worden gezien als ‘reguliere woningen’ (aangepast in harmonisatie-document)
  • Centrale ruimten zoals trappen, liften, gangen dienen ook aan de eisen t.a.v. veiligheid te voldoen (toegevoegd in harmonisatie-document).
  • Termijn voor hoor-wederhoor over de rapportage na een gerichte aanvullende inspectie (spoedinspectie) is gedefinieerd (zowel in norm voor regulier register als norm voor inhuur-register). Ook moet de opdracht voor zo’n inspectie formeel door de onderneming zelf worden gegeven.
  • Er worden strengere sancties opgelegd bij het niet tijdig, volledig of naar waarheid invullen van het locatieregister.
  • Er is nog beter beschreven dat een onderneming álle locaties moet melden in het locatieregister. Het weglaten van locaties is reden voor schorsing
  • Het in de toekomst onder voorwaarden kunnen uitwisselen van locaties van ondernemingen met gemeenten (reglement dataverwerking locatieregister)
Overgangstermijn.

De wijzigingen gaan in op 1 september 2019. Er is één maand overgangstermijn hetgeen inhoudt dat per 1 oktober aan de eisen conform het nieuwe normoverzicht dient te voldaan.

Bureau Cicero is specialist in het uitvoeren van inspecties voor het SNF inhuur register, mocht u interesse hebben neem dan contact met ons op.

Voor inspecties voor het SNF regulier register werken wij samen met SKW certificatie

Plaats een bericht