Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Nieuwe norm SNF-regulier register per 1 juni

Nieuwe norm SNF-regulier register per 1 juni

Norm SNF-regulier

Per 1 juni 2021 is er een nieuwe SNF-regulier norm van toepassing. Daarom geven we u graag een update. Een belangrijke verandering in de norm is dat de opbouw en leesbaarheid is verduidelijkt. De norm is op een logischere wijze opgebouwd en het harmonisatie-document is nu een integraal onderdeel van de norm geworden.

In de nieuwe norm is onder andere opgenomen dat er de mogelijkheid moet zijn om de was te (laten) doen. Daarnaast moet er gelegenheid zijn om de was te (laten) drogen. Dit moet buiten de slaapkamer kunnen.

Hierbij de link naar de nieuwe norm: https://www.normeringflexwonen.nl/cms/files/2021-05/1621504783_norm-huisvesting-arbeidsmigranten-snf-regulier-1-juni-2021.pdf

Een organisatie die is opgenomen in het register van SNF voldoet aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Jaarlijks vindt bij deze organisaties een administratieve inspectie plaats waarin wordt gecontroleerd of álle locaties zijn opgegeven bij SNF en of aan de eisen van goed werkgeverschap en toezicht en beheer wordt voldaan.

Gedurende het jaar worden álle locaties waarvoor de organisatie zelf verantwoordelijk is (Eerst-verantwoordelijk) geïnspecteerd of deze voldoen aan alle SNF-normen. De norm kent de onderdelen ruimte en privacy, sanitair, veiligheid en hygiëne, voorzieningen, informatievoorziening, brandveiligheid, toezicht en beheer.

Ieder onderdeel bestaat uit een aantal specifieke eisen waaraan de huisvesting moet voldoen. Alle locaties die de organisatie betrekt bij andere SNF-geregistreerde ondernemingen en die al via die onderneming door SNF-inspecteurs worden gecontroleerd, moeten wel door de onderneming worden gemeld, maar hoeven niet nogmaals te worden geïnspecteerd. Zo worden alle locaties periodiek geïnspecteerd, maar in principe niet ‘dubbel’.

Bron: Normeringflexwonen.nl

Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht