Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Nieuwe norm SNF-regulier register per 1 juni

Nieuwe norm SNF-regulier register per 1 juni

Per 1 juni 2021 is er een nieuwe SNF-regulier norm van toepassing. Daarom geven we u graag een update. Een belangrijke verandering in de norm is dat de opbouw en leesbaarheid is verduidelijkt. De norm is op een logischere wijze opgebouwd en het harmonisatie-document is nu een integraal onderdeel van de norm geworden.

In de nieuwe norm is onder andere opgenomen dat er de mogelijkheid moet zijn om de was te (laten) doen. Daarnaast moet er gelegenheid zijn om de was te (laten) drogen. Dit moet buiten de slaapkamer kunnen.

Hierbij de link naar de nieuwe norm: https://www.normeringflexwonen.nl/cms/files/2021-05/1621504783_norm-huisvesting-arbeidsmigranten-snf-regulier-1-juni-2021.pdf

Bron: Normeringflexwonen.nl