Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Belangrijke wijzigingen ERD-ZW per 2024

Belangrijke wijzigingen ERD-ZW per 2024

Belangrijke wijzigingen ERD-ZW per 2024 – terugkeer regeling gewijzigd

Voor ondernemingen die Eigen Risico Drager (ERD) zijn voor de Ziektewet (ZW) geldt dat zij gebruik kunnen maken van de zgn. terugkeer regeling naar UWV. Hierbij geldt dan een terugkeerpremie. De regels rondom de hoogte van deze ZW terugkeerpremie gaan wijzigen. Dit heeft gevolgen voor ondernemingen die langere tijd ERD waren en weer terugkeren naar UWV.

De regels rondom ERD-ZW zijn opgenomen in het Besluit Wfsv. Hierin is t.a.v. de terugkeer van ERD-ondernemingen voor de Ziektewet een belangrijke wijziging opgenomen die per 01-01-2024 ingaat.

Op dit moment is het zo dat ERD-ondernemingen die terugkeren naar het UWV opnieuw ingedeeld moeten worden. In de categorie middelgrote en grote werkgevers geldt dat er een individuele premie component zit in de ZW-premie. Deze is gebaseerd op de individuele schadelast die middels de T-2 systematiek vastgesteld wordt. Omdat ondernemingen die langer dan 2 jaar geleden ERD werden, beschikt bij terugkeer van de onderneming naar het publieke bestel het UWV niet meer over recente instroom en schadelast gegevens van deze ondernemingen.

50% terugkeerpremie ZW van de sector wordt 100%

Op dit moment is in de Wfsv vastgelegd dat er in dat geval voor deze bedrijven een vaste premie vastgesteld wordt voor het eerste jaar na terugkeer bij UWV. Dit is de terugkeerpremie.
Deze terugkeerpremie is vastgesteld op 50% van de ZW premie die geldt voor de sector waarin de onderneming is ingedeeld.

Voor ERD-ondernemingen die hoge schadelast hebben kort voor terugkeer naar UWV geldt in dit geval dat het vaak gunstig uitpakt om terug te keren naar UWV. Dit vanwege deze 50% vaste premie.

De wijziging welke per 01-01-2024 wordt doorgevoerd betreft de verhoging van deze terugkeerpremie van 50% van de premie geldend voor de sector naar 100% van de premie.

Het gevolg hiervan is dat het minder aantrekkelijk wordt om frequent te wisselen tussen ZW verzekerd via UWV en ERD-schap. Immers de terugkeer naar UWV wordt duurder wanneer er hoge(re) schadelast is. Dit vaak ook de reden waarom ondernemingen frequent wisselen.

Wanneer heeft deze nieuwe maatregel effect?

Voor ondernemingen die op 01-01-2022 of 01-07-2022 vanuit ERD ZW terugkeren naar UWV heeft dit nog geen effect (wanneer het uitstappen van UWV naar ERD meer dan 2 jaar geleden was). Voor overige ondernemingen die terugkeren kan deze maatregel wel effect hebben.

Blijft een onderneming ERD voor de Ziektewet, dan wijzigt er niets. Voor ondernemingen die nu in het publiek bestel via UWV verzekerd zijn voor de ZW en overwegen ERD te worden wijzigt er in eerste instantie ook niets. Pas wanneer na ERD weer overwogen wordt om terug te keren naar UWV zal deze maatregel vanaf 2024 effect hebben.

Bron: Ministerie SZW, 8 oktober 2021, Besluit van 21 september 2021 (Stb. 2021, 457).

Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht