Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Terbeschikkingstelling auto ondanks sleutelbeheer werkgever

Terbeschikkingstelling auto ondanks sleutelbeheer werkgever

Terbeschikkingstelling auto

Ook als de werkgever de sleutels van de bedrijfsauto’s beheert. Kan de werkgever fiscaal gezien toch deze auto ter beschikking stellen aan zijn werknemers. Als de werkgever vervolgens niet aannemelijk kan maken dat de werknemers minder dan 500 kilometer op jaarbasis privé hebben gereden, dan moet de werkgever de bijtelling toepassen.

Het Gerechtshof van Den Bosch heeft dit bepaald in een uitspraak. Inzake een exploitant van een tankstation (inclusief shop en verhuurbedrijf), welke een busje bezat. De exploitant verhuurde deze bedrijfswagen soms aan klanten. Daarnaast werd het busje gebruikt voor het transport van spullen tussen het tankstation en een detailhandel in levensmiddelen.

De Belastingdienst was van mening dat de exploitant het busje ter beschikking stelde aan zijn werknemers. Dit standpunt wordt aannemelijk genaakt door op diverse omstandigheden te wijzen. De werkgever oefent weliswaar het beheer over de autosleutels uit, maar de werknemers konden vrijelijk over het busje beschikken wanneer zij de sleutels hadden ontvangen.

De werkgever stelt dat het privégebruik van het busje verboden is voor de werknemers, maar er is geen schriftelijk verbod op privégebruik aanwezig. Om deze reden heeft het Gerechtshof Den Bosch geconstateerd dat er sprake is van terbeschikkingstelling van een auto aan de werknemers van de exploitant. De werknemers hebben geen rittenregistratie bijgehouden. En de werkgever kan ook niet op een andere manier bewijzen dat het privégebruik onder de 500 kilometer grens is gebleven. Tenslotte heeft de Belastingdienst tijdens eerdere controles al kritische opmerkingen over de administratie gemaakt. Daardoor is er geen vertrouwen gewerkt dat een bijtelling altijd achterwege kon blijven.

Het Gerechtshof heeft geoordeeld dat de Belastingdienst terecht een correctie vanwege privégebruik van het busje heeft toegepast.

Bron: Taxence
Bron: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht