Home / Blogs, Specials en Opinie / Vakantiebijslag

Vakantiebijslag

Vakantiegeld

Het lijkt nog ver weg maar binnenkort breekt de vakantieperiode weer aan. De CAO beroepsgoederenvervoer kent een afwijkende regeling dan in werkend Nederland gebruikelijk is. Een goed moment om aan de uitbetaling van het vakantiegeld/vakantiebijslag wat aandacht te besteden.

De spelregels voor het uitbetalen van het vakantiegeld staan in artikel 69 (Vakantiebijslag) van de cao voor beroepsgoederenvervoer. Wat staat er allemaal in dit artikel?

Waar betaal je vakantiegeld over?

Er wordt vakantiegeld betaald over het (uur)loon dat de medewerker verdient in periode 4. Wanneer u per 4 weken loon uitbetaald is dat dus het (uur)loon in de periode van week 13 tot en met 16. Wanneer u per maand betaald is dat het loon in de maand april. Wanneer uw medewerker voor die periode uit dienst is gegaan dan geldt het (uur)loon van de laatste gewerkte periode.

Wanneer uw medewerker een ploegendiensttoeslag ontvangt of een persoonlijke toeslag dan moet u dat optellen bij het (uur)loon waarover u vakantiegeld moet betalen.

Let op: De CAO kent een minimumbedrag voor de uitbetaling van het vakantiegeld. Dit minimum geldt voor:

  • Alle werknemers van 21 jaar en ouder
  • Vakbekwame chauffeurs en kraanmachinisten jonger dan 21 jaar

Bij het schrijven van dit artikel (2024) bedraagt het minimum vakantiegeld voor een fulltime medewerker ongeveer € 2.510,00.

Wanneer een medewerker slechts een deel van het jaar heeft gewerkt ontvangt hij voor dat deel vakantiegeld.

Wanneer wordt het uitbetaald?

Het vakantiegeld moet in de maand mei uitbetaald worden over het gehele kalenderjaar. Er wordt daarmee een deel van het vakantiegeld vooruit betaald.

In overleg tussen werkgever en werknemers kan men besluiten om het vakantiegeld maandelijks uit te betalen. Hier moet de werknemer toestemming voor geven. Die toestemming moet voor het lopende kalenderjaar zijn ingegaan en vastgelegd.

Moet je voor iedereen het vakantiegeld vooruit betalen?

Er zijn een paar uitzonderingen in de cao benoemd wanneer je het vakantiegeld niet voor het gehele jaar in mei hoeft uit te betalen. Dat geldt voor de medewerkers die:

  • Korter dan 1 jaar in dienst zijn,
  • Op basis van een tijdelijk contract korter dan 3 jaar in dienst zijn

Voor deze medewerkers mag het vakantiegeld in 2 termijnen worden betaald. 1e  termijn in mei en het 2e  termijn in november.

Hoe bereken je het vakantiegeld bij deeltijdmedewerkers?

Heeft u deeltijdmedewerkers in dienst die ook nog eens een wisselend aantal uren werken, ook dan geeft de cao uitleg hoe daar mee om te gaan. Dit vindt u terug in artikel 8 (deeltijdmedewerkers) van de cao.

Voor de berekening van het aantal uren waarover u vakantiegeld gaat betalen moet u uitgaan van het totaal aantal verrichte diensturen van het voorgaande kalenderjaar.

  • Met als minimum het aantal overeengekomen uren volgens contract (huidige jaar).
  • En nooit meer dan het maximum bedrag uit artikel 69 (€ 2.510,00 voor 2024)

Damaris Tjallinks

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag maandelijks onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan hier in.

Wilt u graag weten of wij iets voor u kunnen betekenen? Neem dan telefonisch contact op met één van onze medewerkers. Ons telefoonnummer is 038 720 0821. Of u kunt een e-mail sturen naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht