Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / NEN 4400-1 / Verbod op doorlenen van werknemers met een A1-verklaring per 1 juli 2023 onderdeel van de NEN-norm

Verbod op doorlenen van werknemers met een A1-verklaring per 1 juli 2023 onderdeel van de NEN-norm

Verbod doorlenen werknemers A1-verklaring

Een in Nederland gevestigde SNA gecertificeerde onderneming moet op het moment dat zij personeel inleent aan wie een A1-verklaring is afgegeven, zorgdragen dat de organische band met de werkgever in het buitenland niet verbroken wordt. Per 1 juli 2023 is de controle bij een afgegeven A1-verklaring binnen het SNA-keurmerk aangepast.

Verbod op doorlenen per 1 juli 2023

Men maakt namelijk per 1 juli 2023 in de norm een onderscheid tussen:

  • een A1-verklaring afgegeven op grond van artikel 12 EU Verordening. Die is bedoeld voor personen die maximaal 24 maanden gaan werken in een andere staat binnen de EER;
  • en een A1-verklaring afgegeven op grond van artikel 13 EU Verordening. Die bedoeld is voor personen die in twee of meer andere EU-lidstaten aan het werk zijn.

NEN 4400-1

Op basis van dit onderscheid moet een SNA-geregistreerde ondernemingen vanaf 1 juli 2023 nagaan of en zo ja welke A1-verklaring aan vanuit in het buitenland ingeleend personeel is afgegeven. Op het moment dat dit een A1-verklaring afgegeven op grond van artikel 12 betreft. Mag men deze werknemer niet (meer) doorlenen.

NEN 4400-2

Daarnaast dient een in het buitenland gevestigde SNA gecertificeerde onderneming na te gaan dat zijn werknemer niet wordt in-en doorgeleend door zijn Nederlandse opdrachtgever. Om dit vast te kunnen stellen, dient men informatie uit te wisselen over de vorm van de dienstverlening in de keten waarin de werknemer werkzaam is. Aanneming van werk of ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Alleen dan kan men vaststellen dat er geen sprake is van in- en doorleen van arbeidskrachten met een A1- verklaring.

  • Wanneer een A1-verklaring afgegeven op basis van artikel 12 is bij punt 3 op de verklaring optie 3.1 ‘posted employed person’ aangevinkt.
  • Wanneer een A1-verklaring afgegeven op basis van artikel 13 is bij punt 3 op de verklaring optie 3.2 ‘Employed, working in two more States’ aangevinkt.

Om ondernemingen de tijd te geven deze uitbreiding in te regelen zullen wij tot 1 januari 2024 geen afwijking opnemen. Wel maken wij een opmerking wanneer niet vast te stellen is dat er sprake is van in- en doorleen.

Bron: normeringarbeid.nl

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht