Voor u gelezen


Premiepercentages WGA en Ziektewet half juli bekend

Vanaf dit jaar vindt u de nieuwe premiepercentages voor de WGA en de Ziektewet eerder in de premiewijzer gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Zo heeft u

Lees Verder

Meldplicht buitenlandse werknemers: zo zit het voor uitzendbureaus, bij onderaanneming en derdelanders

Recent schreven we over de meld- en controleplicht bij tijdelijke buitenlandse werknemers. In deze blog duiken we nog wat dieper in dit thema. Hoe

Lees Verder

Nieuwe CAO voor uitzendkrachten voor leden van de ABU en de NBBU

De vakbonden FNV/CNV Vakmensen/De Unie en de brancheorganisaties ABU en NBBU hebben een akkoord bereikt over de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten voor 2024.Deze nieuwe

Lees Verder

De Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) wordt één jaar opgeschoven

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deelt informatie over de uitvoeringstoets en de lagere regelgeving met betrekking tot de Wet toelating terbeschikkingstelling

Lees Verder

Handboek Loonheffingen 2024

U kunt het ‘Handboek Loonheffingen 2024’ downloaden. In het handboek vindt u informatie over de loonheffingen voor 2024. In het handboek is de informatie

Lees Verder

Vakantiegeld 2024 valt lager uit

De meeste werknemers krijgen in mei weer vakantiegeld uitgekeerd. Voor werknemers met een modaal inkomen of hoger is de hoogte van het bedrag lager

Lees Verder

Minimumuurloon stijgt per 1 juli 2024

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deelt nieuws over de verhoging van het minimumloon. De regeling voor de indexatie van het wettelijk

Lees Verder

Lage-inkomensvoordeel (LIV) voor werkgevers vervalt

De Eerste Kamer heeft het voorstel van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid goedgekeurd om het lage-inkomensvoordeel (LIV) af te schaffen. Vanaf 1

Lees Verder

Tijdelijk buitenlands personeel ingehuurd? Dan bent u verplicht te controleren of zij gemeld zijn

Huurt u een buitenlands bedrijf of buitenlandse zelfstandige in voor een tijdelijke opdracht? En komen zij uit de EU, EER of Zwitserland? Dan is

Lees Verder

Wijziging van de WTL vanwege vervallen LIV

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is op 1 januari 2017 ingevoerd om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen met een kwetsbare positie op de

Lees Verder

Derdelanders uit Oekraïne behouden voorlopig hun recht op opvang

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zes voorlopige uitspraken gedaan in zaken van zogenoemde derdelanders. Hoewel hun recht

Lees Verder

Wet Bibob en Wtta

Wat is de wet Bibob? De Wet Bibob staat voor “Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur”. Het is een Nederlandse wet die overheidsinstanties

Lees Verder

Schrijf u in voor de nieuwsbrief