Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Voor u gelezen / Aantrekkelijk voor lonen tot 125% WML: het lage-inkomensvoordeel

Aantrekkelijk voor lonen tot 125% WML: het lage-inkomensvoordeel

lage-inkomensvoordeel WML

Nieuw in 2017: het lage-inkomensvoordeel

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wtl.  De tegemoetkoming geldt met ingang van 1 januari 2017 voor werknemers met een loon tot 125% van het WML.

Wanneer heeft u recht op het lage-inkomensvoordeel?

U hebt recht op het LIV als u voldoet aan drie voorwaarden:

  • Uw werknemer heeft een gemiddeld uurloon van minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon
  • Uw werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per jaar. Wat verloonde uren zijn, leest u verderop
  • Uw werknemer heeft de aow-leeftijd nog niet bereikt.

Het LIV kan oplopen tot € 2.000 per werknemer per jaar!

Hoeveel uw voordeel precies is, hangt af van het aantal verloonde uren van de werknemer en van zijn of haar gemiddelde uurloon (het jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren).

Gemiddelduurloon over 2017LIV per werknemer per verloond uurMaximale LIV per werkinemer per jaar (bij een 40-urige werkweek
€ 9,54 tot maximaal € 10,49€ 1,01€ 2.000,00
€ 10,50 tot maximaal € 11,92€ 0,51€ 1.000,00

Let op! De bedragen van het gemiddelde uurloon over 2017 zijn voorlopig. De definitieve bedragen worden pas in mei 2017 bekend.

Wat u moet doen om het LIV te krijgen

U hoeft hiervoor niets extra’s te doen: u doet gewoon uw aangifte loonheffingen over 2017. Het UWV beoordeelt op basis van uw aangiften voor welke werknemers u recht hebt op het LIV. Vul dus ook het aantal verloonde uren goed in. Wanneer de gegevens in uw aangifte niet kloppen, loopt u misschien het LIV mis, helemaal of voor een deel.

Het lage-inkomensvoordeel over 2017

Blijkt uit uw aangiften loonheffingen over 2017 dat u recht hebt of het LIV, dan wordt uw voordeel in 2018 automatisch aan u uitbetaald. Eerder kan niet, want de overheid weet pas in 2018 hoeveel verloonde uren een werknemer in 2017 had en wat zijn of haar gemiddelde uurloon was.
Het uitbetalen gaat als volgt:
1. U ontvangt vóór 15 maart 2018 van het UWV een voorlopige berekening van uw LIV. Die berekening is gebaseerd op de aangiften en correcties over 2017 die u tot en met 31 januari 2018 heeft gedaan.
2. Bent u het niet eens met de berekening? Dan kunt u tot en met 1 mei 2018 correcties over 2017 sturen.
3. U ontvangt vóór 1 augustus 2018 een definitieve vaststelling van uw LIV, berekend op basis van de gegevens die bij het UWV bekend zijn.
4. Binnen 6 weken na de datum op de definitieve vaststelling wordt uw LIV uitbetaald.

Wat zijn verloonde uren?

Verloonde uren zijn de uren waarover u loon betaalt.
contracturen, dat wil zeggen de uren die u met de werknemer bent overeengekomen. Daaronder vallen ook niet-gewerkte, maar wel volledig uitbetaalde uren. Bijvoorbeeld verlof of ziekte.
uitbetaalde extra uren die een werknemer werkt, zoals uitbetaalde overuren. Daaronder vallen ook niet-opgenomen, maar wel volledig uitbetaalde verlofuren.

Verloonde uren zijn niet

  • niet-gewerkte onbetaalde uren. Bijvoorbeeld onbetaald verlof
  • wel gewerkte, maar onbetaalde uren. Bijvoorbeeld adv-uren (arbeidsduurverkorting) of onbetaalde overwerkuren.

Voorbeeld

U hebt een aangiftetijdvak van 4 weken en een werknemer die 40 uur per week werkt: 38 contracturen en 2 adv-uren.

AangiftetijdvakGewerkte urenVerloonde uren
Periode 1160 (152 contracturen + 8 adv-uren)152
Periode 2177 (152 contracturen + 8 adv-uren + 12 uren uitbetaald overwerk + 5 uren onbetaald overwerk164
Periode 30 (hele tijdvak betaald verlof)152
Periode 4120 (152 contracturen + 8 adv-uren – 40 uren ziek)152
Periode 50 (hele tijdvak onbetaald verlof)0

Bron: Belastingdienst

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag maandelijks een mail ontvangen met alle actuele nieuwsitems, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.