Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Loonheffing / Belastingplan 2022; verhoging vrije ruimte en gerichte vrijstelling thuiswerkvergoeding

Belastingplan 2022; verhoging vrije ruimte en gerichte vrijstelling thuiswerkvergoeding

Belastingplan 2022; verhoging vrije ruimte en gerichte vrijstelling thuiswerkvergoeding

Vanwege de coronacrisis is de vrije ruimte van de Werkkostenregeling (Wkr) voor 2020 en 2021 extra verhoogd naar 3% over de totale loonsom, voor zover deze niet meer bedraagt dan €400.000. De overheid was voornemens om deze verhoging per 2022 weer terug te draaien. Over de eerste €400.000 aan loonsom zou de vrije ruimte weer 1,70% dienen te zijn. In verband met het voortzetten van steunpakketten vanwege Corona staat in het Belastingplan 2022 dat de verhoging niet teruggedraaid wordt, maar dat er een nieuwe verhoging van de vrije ruimte er aankomt. Op dit moment is nog onbekend welke verhoging van de vrije ruimte er doorgevoerd zal worden voor 2022.

Naast de verhoging van de vrije ruimte, wil de overheid ook een gerichte vrijstelling voor het vergoeden van thuiswerkkosten introduceren. Dit betekent dan dat de afspraken die veel bedrijven en sectoren nu al hebben gemaakt over thuiswerkvergoedingen, niet langer uit de vrije ruimte van de Werkkostenregeling hoeven te worden gefinancierd.

Hoe zat het ook alweer met de Werkkostenregeling?

Voor een aantal vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen bestaan er gerichte vrijstellingen in de Werkkostenregeling. Dit betekent dat de werkgever hiervoor geen loonbelasting hoeft in de houden, mits de werkgever binnen de grenswaarden blijft. Een van deze vergoedingen betreft de reiskostenvergoeding. Ontvangen de medewerkers een kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer, dan valt dit onder de gerichte vrijstellingen. Betaalt de werkgever echter € 0,29 per kilometer, dan geldt deze extra € 0,10 als belastbaar loon.

Werkgevers kunnen via de vrije ruimte van de Werkkostenregeling vergoedingen en verstrekkingen aan hun medewerkers geven zonder dat deze belast worden. Werkgevers kunnen zelf (binnen de regels van de Wkr) bepalen waaraan en óf zij de vrije ruimte willen besteden. Sommige werkgevers gebruiken op dit moment de vrije ruimte om onbelaste thuiswerkvergoedingen te verstrekken.

Hoogte van onbelaste thuiswerkvergoeding nog onbekend

Naast dat de verhoging van de vrije ruimte per 2022 nog onbekend is, is ook de hoogte van de onbelaste thuiswerkvergoeding nog niet bekend. Het Nibud stelde eerder als normbedrag € 2,00  netto per thuiswerkdag vast. Op dit moment is het Nibud opnieuw aan het kijken naar de hoogte van de toeslag, op verzoek van het ministerie van Financiën. Naar verwachting zal de uitkomst niet veel afwijken van het eerder vastgestelde bedrag van € 2,00 netto per dag. Dit bedrag komt ook het meest terug in de recente CAO-afspraken over thuiswerkvergoedingen.

Plaats een bericht