Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Nieuwe Arbowet opnieuw uitgesteld

Nieuwe Arbowet opnieuw uitgesteld

Arbowet

De nieuwe Arbowet die per 1 januari 2017 zou ingaan, wordt uitgesteld tot hoogstwaarschijnlijk medio juli 2017. Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Arbowet was al eerder uitgesteld; aanvankelijk stond hij op de rol voor 1 juli 2016. De nieuwe wet bevat flink wat wijzigingen. Er komt meer aandacht voor preventie, die nadrukkelijk een taak van de bedrijfsarts wordt.

Werknemers krijgen vrije toegang tot de bedrijfsarts en de bedrijfsarts moet een bezoek kunnen brengen aan de werkplek. Werknemers krijgen de mogelijkheid een second opinion aan te vragen bij een andere, onafhankelijke bedrijfsarts. De ondernemingsraad krijgt meer zeggenschap. De arbodienst moet voortaan eens per jaar met ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging om de tafel. De ondernemingsraad krijgt bovendien instemmingsrecht bij de benoeming van de preventiemedewerker.

Stijging arbokosten

Eind september vroeg HR Navigator meer dan veertig arbodiensten naar hun verwachtingen over de nieuwe wetgeving. Ruim 70% van de arbodiensten voorspelt een stijging van de gemiddelde arbokosten per medewerker met meer dan 5%. Een op de vijf verwacht een stijging van meer dan 10%. Preventie zit nog niet zo ingebakken in het beleid. Meer dan de helft van de aanbieders ziet preventie nog steeds als een zaak van de klant. Pas als die een signaal afgeeft, komt de arbodienst in actie. ‘Dat is bepaald niet wat de nieuwe Arbowet beoogt’, zegt Marco de Zeeuw van HR Navigator. ‘Die wil juist dat de arbodienstverlener met de ondernemingsraad en werkgever om de tafel gaat om invulling te geven aan preventie.’

Basiscontract

Vanwege de grote diversiteit in contracten worden in het wetsvoorstel minimumeisen gesteld aan een basiscontract tussen werkgevers en arbodienstverleners. Daarin moet geregeld worden:
• het recht van de werknemer op een second opinion bij een andere bedrijfsarts
• de klachtenprocedure van de bedrijfsarts
• het overleg tussen de ondernemingsraad, de bedrijfsarts en andere arbo-deskundigen
• de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts om beroepsziekten op te sporen en te melden
• de mogelijkheid van werknemers om een bedrijfsarts of arbodienst te raadplegen via een preventief spreekuur.

BRON: XpertHRactueel

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag maandelijks een mail ontvangen met alle actuele nieuwsitems, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht