Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Eerste Kamer heeft wet DBA aangenomen

Eerste Kamer heeft wet DBA aangenomen

Eerste Kamer heeft wet DBA aangenomen

Op 02-02-2016 heeft de Eerste Kamer de Wet DBA aangenomen. Hiermee komt per 01-05-2016 een einde aan de mogelijkheid tot het werken met een VAR-verklaring.

De Wet DBA kent geen vrijwaring meer zoals die nu geldt met het werken met een VAR-verklaring. Door het afschaffen hiervan dient op een andere wijze te worden vastgelegd en aangetoond dat bij het werken met ZZP’ers geen sprake is van een loon-dienstbetrekking. Dit kan door te werken met zogenaamde modelovereenkomsten die reeds door de Belastingdienst zijn goedgekeurd. Deze moeten, inhoudelijk ongewijzigd, in de praktijk naadloos aansluiten op de feitelijke werkwijze.

Door het wegvallen van de VAR ontstaat tussen alle betrokken partijen (van ZZP’er tot en met eind opdrachtgever, wel of niet met tussenkomst van een intermediair) een keten. Wanneer de Belastingdienst vaststelt dat er sprake is van een dienstverband wordt de eerste schakel in deze keten aangeduid als werkgever en dient deze alsnog loonbelasting in te houden en sociale premies af te dragen. De inlenersaansprakelijkheid is van toepassing.

Er is geen eenduidig kader waarbinnen op voorhand kan worden vastgesteld of er sprake is van zelfstandigheid of een mogelijke schijnzelfstandigheid. Hierdoor kan geen van de partijen in de keten van tevoren met 100% zekerheid vaststellen of er sprake is van zelfstandigheid.

De beoordeling van alle onderdelen in de keten, en de toetsing van de diverse contracten tussen alle partijen in deze keten op de feitelijke werkzaamheden en omstandigheden waarbinnen de opdracht door de ZZP’er wordt uitgevoerd, kan pas plaatsvinden nadat er gestart is. Deze beoordeling kan tot 5 jaar terug (gerekend vanaf 01-05-2016) plaatsvinden. Het eerste jaar van inwerkingtreding  is een transitiejaar. Tenzij er sprake is van opzet of fraude zal de handhaving in dit transitiejaar soepeler zijn.

De consequenties van het werken zonder VAR-verklaringen houden in dat alle opdrachtgevers hun overeenkomsten met ZZP’ers moeten herzien en zeer waarschijnlijk opnieuw moeten afsluiten. Hierbij is het van belang dat alle onderdelen van de keten van opdrachtverstrekkers over een juiste overeenkomst beschikken en dat de inhoud overeenkomt met de feitelijke werkzaamheden die aan de ZZP’er zijn uitbesteed. Dat brengt met zich mee dat meer tijd, kennis en energie moet worden gestoken in het juist vastleggen van de opdracht binnen het kader van de juiste modelovereenkomst.

Welke gevolgen deze nieuwe wet heeft voor de NEN 4400-1 norm is op dit moment nog niet duidelijk. Zodra dit bekend is, zullen wij u hierover nader informeren. Belangrijk is dat ondernemingen die met ZZP’ers werken zich goed voorbereiden en zowel met ZZP’ers als met de opdrachtgevers in gesprek treden om tijdig de nieuwe en juiste overeenkomsten te kunnen sluiten.

Meer informatie over het gebruik van de diverse modelovereenkomsten staat hier op de website van de Belastingdienst.

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag maandelijks een mail ontvangen met alle actuele nieuwsitems, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht