Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Ketenaansprakelijkheidsregeling voor loon

Ketenaansprakelijkheidsregeling voor loon

Ketenaansprakelijkheid

In een factsheet van het ministerie van Sociale Zaken staat op hoofdlijnen wat ketenaansprakelijkheid voor loon is en wanneer opdrachtgevers, werkgevers en werknemers ermee te maken krijgen. Ook staat in de factsheet wanneer werknemers een werkgever en een opdrachtgever aansprakelijk kunnen stellen en hoe opdrachtgevers aansprakelijkheid kunnen voorkomen. 

Wanneer een opdrachtgever een opdracht geeft aan een leverancier of uitlener, en deze leverancier zet personeel aan het werk ten behoeve van de uitvoering van het werk, dan spreken we van een ‘keten’. Alle schakels in de keten zijn samen verantwoordelijk voor het (cao)loon van de werknemers in die keten.

Krijgen zij het (cao)loon dat van toepassing is niet uitbetaald? Dan kunnen zij iedere schakel in de keten aansprakelijk stellen voor de uitbetaling van het (cao)loon. Dit wordt ‘ketenaansprakelijkheid voor loon’ genoemd.

Wanneer geldt de ketenaansprakelijkheid?

  • Als er een keten is van bedrijven die ieder een deel van een werk of opdracht uitvoeren. Dit kunnen ook buitenlandse bedrijven zijn. Dit geldt voor aangenomen werk en voor het ter beschikking stelling van arbeid.
  • Als de schakels van de keten opdrachtovereenkomsten of aannemingsovereenkomsten sluiten voor de uitvoering van dat werk of die opdracht.
  • Als de werknemers die het uiteindelijke werk doen niet het (volledige) (cao)loon ontvangen dat op hen van toepassing is.

Wanneer geldt de ketenaansprakelijkheid niet?

  • Bij koopovereenkomsten. Bijvoorbeeld bij de levering van kantoorartikelen.
  • Als ZZP’ers het uiteindelijke werk doen.
  • Als een particulier een bedrijf inhuurt om werk te doen. De schakels in de keten zijn een voor een aansprakelijk voor de betaling van het achterstallige loon. Net zolang tot de hoofdopdrachtgever aansprakelijk is. Dit heet volgtijdelijke aansprakelijkheid.

Wat kan een werknemer doen?

Eerst meldt de werkgever de eigen werkgever dat het loon niet wordt betaald. Of dat er te weinig wordt betaald. De werknemer kan zich ook direct melden bij directe opdrachtgever van de werkgever. Nog steeds geen loon? Dan kan de werknemer naar de rechter stappen om het achterstallige loon op te eisen van de werkgever of de directe opdrachtgever. Geeft de rechter de werknemer gelijk? Dan moet de werknemer weer naar de werkgever of opdrachtgever om het loon op te eisen. Bijvoorbeeld met een aangetekende brief of met hulp van een deurwaarder. Pas als dat niet lukt, kan de werknemer naar de volgende schakel in de keten stappen. Nog meer informatie? Klik hier.

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag maandelijks een mail ontvangen met alle actuele nieuwsitems, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht