Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Voor u gelezen / Nieuwe cao uitzendkrachten, gevolgen voor u?

Nieuwe cao uitzendkrachten, gevolgen voor u?

Nieuwe CAO uitzendkrachten

Sociale partners (ABU en de vakbonden) hebben een nieuwe cao voor uitzendkrachten afgesloten. Deze gaat in op 05-11-2017 en loopt t/m 31-05-2019. U kunt het onderhandelingsresultaat hier vinden.

De cao is (nog) niet Algemeen verbindend Verklaard (AVV). Vanaf 05-11-2017 ontstaat er voor niet-ABU en NBBU leden een AVV-loze periode. Gedurende deze AVV-loze periode zijn er een aantal belangrijke gevolgen voor niet leden.

Wanneer u in de uitzendovereenkomst met de uitzendkracht overeen bent gekomen dat de “Cao voor uitzendkrachten” van toepassing is, spreken we van een incorperatiebeding. Hierover vindt u in de bijlage meer gedetailleerde informatie.

Wat zijn nou voor u belangrijke veranderingen in een AVV-loze periode?

– Geen mogelijkheid meer tot gebruikmaking van de Fase-systematiek (A, B, C) (in ieder geval voor nieuwe overeenkomsten)

– Beloningsstructuur van uitzendkrachten die bij uw opdrachtgevers onder leiding en toezicht staan (verschil tussen inlenersbeloning en WAADI-verplichtingen)

– De WAADI verplicht u ook het toekennen van feest- en vakantiedagen vanuit de cao van de opdrachtgever.

– Inhouding van huisvesting vanuit de WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies) kan enkel wanneer een cao dit mogelijk maakt. Bij het ontbreken van de cao voor uitzendkrachten is dit niet overeengekomen.

– Controles en handhaving op de juiste toepassing van de cao door privaatrechtelijke partijen zoals de SNCU kan niet meer in deze periode.

Zowel ABU als SNCU hebben informatie beschikbaar op hun website over de belangrijkste gevolgen die voor uw onderneming van toepassing kunnen zijn.

Gedurende de AVV-loze periode vinden SNA controles conform NEN 4400-1 op de gebruikelijke wijze plaats, hieraan verandert niets.

Wanneer de AVV door het ministerie van Sociale Zaken wordt toegekend kunt u dit lezen in de Staatscourant.nl.

Bron: www.abu.nl www.sncu.nl

Gevolgen AVV-loze periode voor UZB (info SNCU)

Gevolgen avv-loze periode (info ABU) 2017

Plaats een bericht