Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Transitievergoeding nader uitgewerkt

Transitievergoeding nader uitgewerkt

Transitievergoeding

Per 1 juli 2015 is de werkgever bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst van langer dan 24 maanden een transitievergoeding verschuldigd, mits is voldaan aan de voorwaarden.

De regels hierover worden door de Belastingdienst toegelicht. Ook geeft de belastingdienst een toelichting op een aantal  zaken die hiermee verband houden, zoals:

  • Het voorkomen van dubbele betalingen
    Om te voorkomen dat werkgevers dubbel moeten betalen, heeft het kabinet besloten tot een overgangsregeling. Deze regeling is van toepassing wanneer afspraken over vergoedingen en voorzieningen definitief zijn aangegaan voor 1 juli 2015 en de werknemer bij beëindiging van het dienstverband daaraan op 1 juli 2015 rechten kan ontlenen.
  • Te verrekenen kosten
    Op de transitievergoeding mogen zogenoemde transitie- en inzetbaarheidskosten in mindering worden gebracht. Transitiekosten zijn kosten van maatregelen in verband met het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid van de werknemer. De definitieve besluiten worden openbaar na het advies van de Raad van State.

De volledige tekst vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht