Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / ABU NBBU / Vakkrachtenmelding vervallen

Vakkrachtenmelding vervallen

vakkrachtenmelding

Vakkrachtenmelding vervallen alleen van toepassing voor ABU-leden en ABU-volgers.

De vakkrachtenmelding waren meldingen die duidelijk aangeven wanneer een uitzendkracht onder een vakkracht kan worden aangemerkt en aan welke voorwaarden de uitzendkracht dan moet voldoen. Deze voorwaarden houden over het algemeen verband met het opleidingsniveau en de opleidingsrichting.

De Algemene Bond Uitzendondernemingen is een Nederlandse branchevereniging van uitzendondernemingen en payrollbedrijven. Tot de ruim 500 leden behoren een aantal grote Nederlandse uitzendconcerns, waaronder Randstad, USG en Manpower.

De vakkrachtenbepaling in de CAO voor Uitzendkrachten is per 30 maart 2015 vervallen. Sinds die datum geldt als uitgangspunt de inlenerbeloning vanaf de eerste dag van ter beschikkingstelling. Alleen voor specifieke groepen (zoals de instroomtabel) geldt dan nog ABU-beloning. Hiermee eindigen ook alle lopende vakkrachtenmeldingen en vakkrachtenmelding die nog in de zes maanden nawerking zitten.

Bron: ABU nieuwsbrief

*ABU = De ABU is de Algemene Bond Uitzendondernemingen. De Algemene Bond Uitzendondernemingen is een Nederlandse branchevereniging van uitzendondernemingen en payrollbedrijven. Tot de ruim 500 leden behoren een aantal grote Nederlandse uitzendconcerns. Wij helpen uitzendondernemingen en payrollbedrijven die lid zijn om uitzendwerk en payrolling van waarde te laten zijn voor de maatschappij.

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht