Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Wetsvoorstel wijziging WML aangenomen door Eerste Kamer m.i.v. oktober 2017

Wetsvoorstel wijziging WML aangenomen door Eerste Kamer m.i.v. oktober 2017

Wetsvoorstel wijziging WML

Werkenden zonder arbeidsovereenkomst, die op basis van een overeenkomst van opdracht werken (OVO), gaan minimaal het wettelijk minimumloon (WML) verdienen. De Eerste Kamer heeft vorige week ingestemd met een wetsvoorstel (wetsvoorstel nr. 33 623) hiervoor van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Door betaling van het minimumloon aan deze groep moet misbruik van opdrachtnemers worden voorkomen.

Minister Asscher ziet deze wet als een belangrijke stap in het verbeteren van de positie van werkenden zonder arbeidsovereenkomst. Naar schatting circa 50.000 mensen (denk aan postbezorgers), die werken op basis van een OVO, krijgen automatisch recht op het minimumloon. De wetswijziging moet oneigenlijk gebruik van de OVO tegengaan en oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen. In de huidige situatie geldt het WML alleen voor iemand die werkt op basis van een overeenkomst van opdracht als hij zich niet mag laten vervangen door een ander. Dit criterium blijkt in de praktijk gemakkelijk te omzeilen, waardoor de opdrachtgever geen WML hoeft te betalen. Met deze wet wordt dit voorkomen.

Het WML geldt niet voor zelfstandige ondernemers. De wetswijziging gaat zes maanden na publicatie in de Staatscourant in werking.

De Eerste Kamer heeft voorafgaand aan de stemming, in een motie het kabinet opgeroepen om te komen tot een eenvoudigere wijze van verificatie om vast te stellen of een opdrachtnemer aangemerkt kan worden als zelfstandige in fiscale zin. Alleen de VVD en PVV stemden tegen een motie, ingediend door D66. Met de Wet DBA en het verdwijnen van de VAR is het er niet duidelijker op geworden wie nu wel en niet fiscaal een zelfstandige is. Of de huidige demissionaire regering iets met de motie gaat doen is nog maar de vraag. Snelle uitvoering van de motie vraagt namelijk van de Tweede Kamer om dit onderwerp ‘niet-controversieel’ te verklaren.

De reikwijdte van deze wet wordt nog wel uitgebreid. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) moet toezien op de naleving van deze wet.

Bron: ABU

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag maandelijks een mail ontvangen met alle actuele nieuwsitems, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht