Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Voor u gelezen / Wettelijk minimumloon extra omhoog per 1 juli 2024

Wettelijk minimumloon extra omhoog per 1 juli 2024

Wettelijk minimumloon extra omhoog

Per 1 juli 2024 zal het wettelijk minimumloon in Nederland stijgen met 1,2%. De spoedwet die hiervoor nodig is, is op 15 januari 2024 naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze stijging resulteert naar verwachting in een minimumloon van minstens € 13,43 per uur. De daadwerkelijke impact van deze 1,2% verhoging op de portemonnee van werknemers is nog niet precies vastgesteld en zal afhangen van de halfjaarlijkse indexatie.

Deze halfjaarlijkse indexatie, die plaatsvindt in het voorjaar van 2024, zal niet alleen van invloed zijn op het minimumloon zelf, maar zal ook doorwerken in verschillende uitkeringen, zoals bijstand, AOW en UWV-uitkeringen. Het hogere minimumloon zal dus brede implicaties hebben voor het inkomen van diverse groepen in de samenleving.

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat sinds 1 januari 2024 het wettelijk minimumloon niet langer alleen op maandbasis wordt vastgesteld, maar ook op uurbasis. Deze verandering heeft positieve gevolgen voor werknemers die een langere werkweek hebben dan 36 uur, waardoor zij een eerlijker vergoeding krijgen op basis van het aantal gewerkte uren. Voor meer details over deze wijzigingen verwijzen wij u graag naar ‘Minimumloon omhoog en invoering uniform uurloon per 1 januari 2024’. De exacte bedragen voor de komende periode zullen in het voorjaar van 2024 worden bekendgemaakt.

Bron: Rijksoverheid.nl

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag maandelijks onze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Wilt u graag weten of wij iets voor u kunnen betekenen? Neem dan telefonisch contact op met één van onze medewerkers. Ons telefoonnummer is 038 720 0821. Of u kunt een e-mail sturen naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht