Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Zekerheid vooraf voor opdrachtgevers en zzp’ers

Zekerheid vooraf voor opdrachtgevers en zzp’ers

Zekerheid vooraf

De Belastingdienst gaat opdrachtgevers in één keer zekerheid vooraf geven over de gevolgen van contracten met zzp’ers voor de loonheffing. Hierdoor krijgen opdrachtgevers en zzp’ers op efficiënte wijze duidelijkheid of er loonheffing moet worden afgedragen. De Belastingdienst gaat dat beoordelen aan de hand van overeenkomsten tot opdracht.

In zijn brief over dit onderwerp aan de Tweede Kamer licht Staatssecretaris Wiebes van Financiën een aanpassing toe van het wetsvoorstel invoering Beschikking geen loonheffingen (BGL). Dit alternatief voor de BGL betekent dat het bestaande systeem van zogeheten VAR-verklaringen verdwijnt. De uitgangspunten van het kabinet voor vervanging van de VAR blijven overeind: verbetering van de handhaving door de Belastingdienst en herstel van de balans in verantwoordelijkheden van opdrachtgevers en zzp’ers. Opdrachtgevers krijgen in één keer zekerheid vooraf als ze meerdere zzp’ers contracteren voor soortgelijk werk. ZZP’ers krijgen te maken met minder administratieve lasten omdat zij straks geen VAR-verklaring meer hoeven aan te vragen en geen vragenlijst moeten invullen via een webmodule, zoals aanvankelijk was voorzien in het wetsvoorstel BGL.

Advies van de belastingdienst

In de praktijk kunnen belangenorganisaties van opdrachtgevers of belangenorganisaties van zzp’ers overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst. Dat geldt ook voor individuele opdrachtgevers of zzp’ers. De Belastingdienst beoordeelt de overeenkomsten op basis van bestaande wet- en regelgeving en geeft vervolgens uitsluitsel of de opdrachtgever loonheffing moet afdragen. Zekerheid dat geen loonheffing hoeft te worden afgedragen, geldt uiteraard alleen als de praktijk aansluit bij de overeenkomst. Blijkt in de praktijk dat de overeenkomst niet wordt gevolgd en dat er sprake is van een dienstbetrekking, dan kan de Belastingdienst een naheffing opleggen voor de verschuldigde loonheffingen.Het alternatief voor de BGL wordt voorgelegd aan het parlement. De staatssecretaris streeft naar invoering per 1 januari 2016. Tot die tijd blijft de huidige VAR-systematiek gehandhaafd.

Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht