Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / WAB / WAB special – Wet Arbeidsmarkt in Balans voor u op een rij

WAB special – Wet Arbeidsmarkt in Balans voor u op een rij

WAB

In deze special worden de belangrijkste onderdelen van de WAB en de wijzigingen die deze in de praktijk tot gevolg hebben behandeld.
Deze informatie is bedoeld voor werkgevers, zoals uitzenders, payrollers, reguliere werkgevers, als aanzet om verdere verdieping in de soms complexe materie elders te zoeken. Het doel van deze special is om te wijzen op de aanstaande wijzigingen die vanaf ingangsdatum van de WAB per 01-01-2020 van kracht worden.


Er worden geen casussen behandeld of anderszins specifieke situaties of diepgang in de gevolgen van WAB behandeld. Voor specifieke vragen rondom de WAB en de hieraan voor uw onderneming verbonden gevolgen, verwijzen wij naar uw bedrijfsadviseur.

Vrijwel gelijktijdig met de introductie van de WAB zal per 30-12-2019 de nieuwe ABU cao en de nieuwe NBBU cao van kracht worden. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de ABU , NBBU en flexnieuws.

WAB per onderdeel nader toegelicht:

Per onderdeel wordt  verwezen naar een aantal bronnen waarin meer informatie over dit onderwerp gevonden kan worden.

Klik op onderstaande links om de informatie per onderwerp door te nemen.

Of vraag de volledige WAB special als PDF op.

Plaats een bericht