Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / WAB tijdens de coronacrisis: geen 30% urencriterium van kracht

WAB tijdens de coronacrisis: geen 30% urencriterium van kracht

30% urencriterium

Werkgevers kunnen in 2020 rekenen op een versoepeling van de WAB. Bij een overschrijding van het  30% urencriterium hoeft in het jaar 2020 de lage WW premie niet herzien te worden.Onderdeel van de toepassing van de lage WW premie is dat het aantal contracturen, vastgelegd in de schriftelijke arbeidsovereenkomst, in de praktijk niet met meer dan 30% overschreden mag worden. Dit 30% urencriterium wordt over een kalenderjaar gemeten.

Werkgevers hoeven over 2020 bij een overschrijding van deze 30% regel de WW premie niet met terugwerkende kracht over het hele jaar te herzien. Dit schrijven Minister Koolmees en staatsecretaris van Ark aan de Tweede Kamer.

Generieke uitzondering 30% urencriterium

Tijdens de corona-tijd worden in diverse sectoren veel extra uren gewerkt. Omdat werkgevers hiervan niet de dupe moge zijn is nu besloten generiek een uitzondering op deze regel te maken. Geen enkele werkgever hoeft dus voor 2020 op basis van de genoemde regel de WW-premie te herzien.

Let op: vanaf 2021 treeft de herzieningssituatie in werking.

In dezelfde kamerbrief is ook een versoepeling opgenomen over de NOW en concerns en de aankondiging van een onderzoek naar een vangnet voor flexwerkers en en een maatwerkregeling voor seizoensarbeiders. 

Bron: TaxLive

Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht