Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Algemeen / Werkgeverspremies WGA en ZW stijgen licht in 2020

Werkgeverspremies WGA en ZW stijgen licht in 2020

werkgeverspremie

De premies voor de arbeidsongeschiktheids- en Ziektewetverzekeringen, waarvoor werkgevers zich bij het UWV kunnen verzekeren, gaan vanaf 1 januari 2020 stijgen. Daarom gaat de gemiddelde WGA-premie met 0,01% stijgen naar 0,76%. De stijging inzake de Ziektewet is groter. Voor de Ziektewet gaat de gemiddelde premie met 0,09% omhoog naar 0,52%.

De nieuwe premies voor 2020 zijn bekend gemaakt in de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2020. Aan het einde van 2019 ontvangt elke werkgever van de Belastingdienst een beschikking met de individueel gedifferentieerde premies.

Elk jaar dragen alle werkgevers sociale werkgeverspremies af over het loon van hun werknemers. Door middel van deze premies verzekeren zij hun werknemers onder andere tegen financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Voor deze verzekeringen heeft de werkgever de keuze om het risico privaat af te dekken als eigenrisicodrager of om zich publiek te verzekeren via de Werkhervattingskas van het UWV.

De stijging van de gemiddelde Ziektewetpremie wordt grotendeels veroorzaakt door een stijging van de Ziektewetlasten en de financiering van de staartlasten voor de Ziektewet per 1 januari 2020. Staartlasten zijn uitkeringen van medewerkers die ontstaan zijn bij werkgevers die inmiddels eigenrisicodrager zijn geworden, maar ten tijde van het ontstaan van de uitkering publiek verzekerd waren. Deze staartlasten worden vanaf 2020 betaald uit de Werkhervattingskas, vanwege de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans en de daarmee verdwijnende sectorfondsen.

Gevolgen

De grootste gevolgen voor de gedifferentieerde premies Ziektewet heeft het herindelen van alle uitzendwerkgevers in sector 52. De hogere Ziektewetpremie kan ervoor zorgen dat werkgevers eigenrisicodrager worden. Deze wisseling lijkt echter de omgekeerde beweging te maken bij de grote uitzendwerkgever. De grote uitzendwerkgever zal terugkeren naar de publieke Ziektewetverzekering bij het UWV. Een eventuele wijziging had een werkgever door dienen te geven voor 1 oktober 2019.

Van de bij UWV verzekerde werkgevers gaat 74% met een stijging te maken krijgen. Daarnaast krijgt 18% van de werkgevers ontvangt een daling van de premie Ziektewet. Ten slotte blijft voor 8% de premie Ziektewet gelijk.

Het gemiddelde premiepercentage WGA zal voor het jaar 2020 een lichte stijging hebben. Weliswaar stijgen de WGA-lasten, maar doordat de publiek verzekerde loonsom sterk groeit, blijft het effect op het gemiddelde percentage beperkt. Van de bij het UWV verzekerde werkgevers zal 56% te maken krijgen met een stijging van de WGA premie. 41% ontvangt een daling ontvangen en voor 3% van de werkgevers blijft het gelijk.

Bron: taxlive artikel, taxlive ziektewet 2020

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht