Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Wettelijk minimumloon (WML) stijgt per 1 januari 2019

Wettelijk minimumloon (WML) stijgt per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 stijgt het wettelijk minimumloon met 1,34%. Werknemers van 22 en ouder krijgen daardoor recht op een bruto minimumloon van € 1.615,80 per maand.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 in de Staatscourant gepubliceerd.
Het bruto minimumloon stijgt naar € 1.615,80 per maand, € 372,90 per week en € 74,58 per dag. Het minimumloon hangt af van de lengte van een fulltime werkweek in de onderneming.

Een vast bruto minimum uurloon is er hierdoor niet. Het uurloon is immers afhankelijk van de (in de cao vastgelegde) Normale Arbeidsduur (NAD) welke geldt voor de opdrachtgever.

Als u medewerkers ter beschikking stelt aan een opdrachtgever, dan dient u altijd goed op te letten welke Normale Arbeidsduur (NAD) bij deze opdrachtgever van toepassing is. U dient immers (minimaal) het WML geldend voor deze NAD toe te passen en ook uit te betalen.

Werknemers jonger dan 22 jaar moeten op grond van de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag (WML) minstens een bepaald percentage van het minimumloon krijgen.

Bron: Rijksoverheid

Plaats een bericht