Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Whk-loon voor eigenrisicodrager altijd invullen in aangifte loonheffingen

Whk-loon voor eigenrisicodrager altijd invullen in aangifte loonheffingen

WHK-loon

Het is belangrijk dat eigenrisicodragers de rubrieken voor het Whk-loon in de aangifte loonheffingen invullen, ook al is de Whk-premie 0%. Verder worden de nieuwe premiepercentages voor de WGA en de ZW eerder bekendgemaakt, zodat werkgevers langer kunnen nadenken over hun beslissing om eigenrisicodrager te worden.

Een werkgever kan eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet (ZW) en de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Hij hoeft dan minder premies werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst af te dragen, maar draait wel op voor de re-integratie en uitkering als (ex-)werknemers daarvoor in aanmerking komen. De fiscus attendeerde onlangs op Forum Salaris, een online forum van de Belastingdienst, erop dat eigenrisicodragers de rubrieken voor het Whk-loon in de aangifte loonheffingen moeten vullen met het genoten Whk-loon, ook als de premie voor de Werkhervattingskas (Whk) 0% is vanwege het eigenrisicodragerschap.

Geen Whk-loon aangeven heeft gevolgen voor vaststellen premies

Als een eigenrisicodrager geen Whk-loon aangeeft, kan dit tot gevolg hebben dat de Belastingdienst:

  • niet goed kan vaststellen of de eigenrisicodrager een kleine of (middel)grote werkgever is voor de premie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de Whk.
  • de Whk-premie niet goed kan vaststellen als de eigenrisicodrager terugkeert in de publieke verzekering.

Voor een eigenrisicodrager voor de ZW is de premiecomponent ZW in de Whk-premie 0%. En betaalt de eigenrisicodrager wel de premiecomponent WGA van de Whk-premie. Voor een eigenrisicodrager voor de WGA is de premiecomponent WGA in de Whk-premie 0% en betaalt hij wel de premiecomponent ZW van de Whk-premie. Voor een eigenrisicodrager ZW en WGA zijn beide premiecomponenten 0% en is de Whk-premie dus 0%.

Premiepercentages WGA en ZW eerder bekend

Als een werkgever eigenrisicodrager wil worden, heeft hij dit jaar meer tijd om hierover na te denken. Want vanaf dit jaar staan de nieuwe premiepercentages voor de WGA en de ZW al vanaf half juli in de Premiewijzer gedifferentieerde premie Werkhervattingskas  van UWV. Met de premiewijzer kan een werkgever – die nog geen eigenrisicodrager is – berekenen wat in het komende jaar zijn premie wordt voor de WGA of de ZW.
In de afgelopen jaren werden de premiepercentages in september bekendgemaakt. Ook brengt UWV de nota ‘Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet’ al in juli uit. Hierin staat een toelichting op de vastgestelde premies.

Plaats een bericht