Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / CAO / Wijziging cao voor de pluimvee verwerkende industrie

Wijziging cao voor de pluimvee verwerkende industrie

CAO pluimvee verwerkende industrie 2022

Een van de belangrijke wijzigingen in het jaar 2022 in de nieuwe cao voor de pluimvee verwerkende industrie is het aanbieden van een arbeidsovereenkomst na twee jaar. In dit nieuwsbericht gaan wij in op deze belangrijke wijziging in de cao voor de pluimvee verwerkende industrie (hierna cao Pluimvee) welke loopt van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2023.

Cao pluimvee definitief en algemeen verbindend

In oktober 2021 zijn de cao-teksten van de cao Pluimvee definitief geworden en is de tekst in verband met het algemeen verbindend verklaren aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voorgelegd. Inmiddels heeft het Ministerie SZW de cao op 14 december 2021 algemeen verbindend verklaard.

De meest opvallende wijzigingen uit voornoemde cao zijn:

 • een verhoging van de feitelijke lonen en salarisschalen met 2% per 1 juli 2021 en 1 juli 2022;
 • een verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,5% per 1 januari 2022 en 1 januari 2022;
 • arbeidsovereenkomst na 2 jaar en kritische functies;
 • de regeling Vervroegd Uittreden.

De verhoging van de feitelijke lonen, salarisschalen en eindejaarsuitkering spreken voor zich. De wijzigingen met betrekking tot de arbeidsovereenkomst na 2 jaar en de kritische functies verdienen ons inziens extra aandacht. Deze regelingen zetten wij voor u kort uiteen.   

Arbeidsovereenkomst na twee jaar

Vanaf 1 juli 2022 zijn opdrachtgevers verplicht om uitzendkrachten die langer dan twee jaar werk verrichten in het bedrijf een arbeidsovereenkomst voor twee jaar aan te bieden. Dit aanbod dient schriftelijk en in een voor de uitzendkracht begrijpelijke taal gedaan worden. Mocht de uitzendkracht geen gebruik wensen te maken van dit aanbod dan dient de afwijzing van het aanbod door de uitzendkracht schriftelijk vastgelegd te worden.

In hoofdstuk 8 Arbeidsverhoudingen, artikel 72, van de cao Pluimvee is bovenstaande als volgt geformuleerd:

Vanaf 1 juli 2022 geldt het volgende: De werkgever biedt de uitzendkracht die langer dan twee jaar werk verricht in zijn bedrijf een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan. Hij doet dit aanbod schriftelijk in een voor de medewerker begrijpelijke taal. Als de uitzendkracht geen gebruik wil maken van het aanbod, leggen de werkgever en de uitzendkracht dit schriftelijk vast. De uitzendkracht kan in dat geval zijn werkzaamheden als uitzendkracht voortzetten.

Kritische functies

In artikel 72 van cao Pluimvee is eveneens bepaald dat de opdrachtgever in verband met het dierenwelzijn vanaf 1 juli 2022 geen gebruik van uitzendkrachten in de volgende kritische functies of functies waarvan de werkzaamheden overeenkomen:

 • Poultry welfare officer of medewerker poultry welfare
 • Planner levende dieren
 • Controleur aanvoer levende dieren
 • Controleur verdover
 • Welzijnsmedewerker
 • Voorman machinale filetlijnen
 • Heftruckchauffeur afdeling aanvoer
 • Teamleider of assistent teamleider
 • Voorman panklaar
 • Voorman expeditie/verzending
 • Eerste medewerker
 • Operator
 • Lijncoördinator
 • Coördinator arbeidsomstandigheden

Let op: in de cao wordt gesproken over werkgever hiermee wordt in geval van een uitzendsituatie de opdrachtgever/ inlener van het uitzendbureau bedoeld.

Bron: SZ pluimvee, Officiële bekendmaking

Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht