Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / ZZP’er: Kabinet wil nieuwe kwalificatie

ZZP’er: Kabinet wil nieuwe kwalificatie

ZZP'er

In de komende maanden gaat het kabinet hierover het gesprek aan met werkgevers, werknemers, ZZP’ers en betrokken organisaties. Dan bereiken ze hopelijk het doel om duidelijker het onderscheid te maken tussen een werknemer en ZZP’er.

De gesprekken met deze stakeholders moet het onderscheid helder gaan maken. En ook moet duidelijk worden wat de maatschappelijke opvattingen zijn over de status van ZZP’ers.

Of het nu gaat om de periode van vóór het tijdperk van de VAR, tijdens het van kracht zijn van de VAR, de BGL en nu de Wet DBA. Er is discussie over het begrip van ZZP’er. Mag je iemand inhuren die zich presenteert als ZZP’er? Welke gevolgen heeft dit voor de beoordeling van de arbeidsrelatie, de inhoudingsplicht loonheffingen en de afdrachtsplicht sociale verzekeringen? Dit zijn de primaire vragen die opdrachtgevers, ZZP’ers en alle instanties die met hen te maken hebben, zich telkens stellen.

Vaak werkt de ZZP’er op dezelfde manier als een werknemer

De testfase voor het invoeren van de web module loopt nu enige tijd. Deze testfase geeft een beeld van de te verwachten uitkomsten aan. In een groot aantal gevallen was het met deze tool mogelijk om vast te stellen dat een opdracht door een ZZP’er uitgevoerd mag worden.

Wat ook uit de testfase blijkt, is dat in een groot aantal gevallen de omstandigheden wijzen op een dienstbetrekking. Dit komt bijvoorbeeld omdat de ZZP’er op vrijwel dezelfde manier werkt als de werknemers in dezelfde situatie. Er is ook een deel van de gevallen dat niet beoordeeld kan worden.

Met deze uitkomsten in het vizier, vindt het kabinet het in deze fase van de voorbereiding verstandig om een breed gesprek te voeren over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Het begrip ZZP’er dient duidelijker gedefinieerd te worden.

Tijdsplanning

In het eerste kwartaal van 2020 wil het kabinet de definitieve vragenlijst, de weging van de vragenlijst en de uitkomsten van de testfase van de webmodule naar de Tweede Kamer sturen. Parallel hieraan is het wetsvoorstel t.a.v. het Minimumtarief ZZP’ers en de Zelfstandigenverklaring momenteel in internetconsultatie, zie ook het andere artikel over dit onderwerp in deze Update.

Conclusie

Er is veel onduidelijkheid en gelijktijdig is duidelijk dat de huidige Wet DBA zijn langste tijd gehad heeft. Daarom is de invulling van de nieuwe wet steeds duidelijker.

Gelijktijdig wordt per 01-01-2020 de WAB geïntroduceerd en geeft Minister Koolmees (verantwoordelijk voor de invoering van de WAB, de nieuwe wet voor ZZP’ers en de invulling van het Pensioenakkoord) aan dat hij voorlopig nog niet klaar is met het duidelijker inkleuren van de ontbrekende stukjes van de puzzel die eeuwig in beweging is en blijft: de arbeidsmarkt.

Bron: Taxence , Nu.nl, Zipconomy

Elke maand schrijven wij nieuwe actuele nieuwsitems. Benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier al onze nieuwsartikelen. Wil je graag maandelijks een mail ontvangen met alle actuele nieuwsitems, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht