Partners

Om onze klanten een volledig pakket op certificeringsterrein te kunnen aanbieden werken wij samen met de volgende partners:

EBN Certification is een onafhankelijke certificerende instelling die een stabiele positie heeft ingenomen in de markt van certificerende instellingen. EBN Certification onderscheidt zich van de andere certificerende instellingen door onder andere een goede toegankelijkheid, hoge mate van klantvriendelijkheid, doel- en oplossingsgericht, constructief kritisch alsmede respectvol naar individuen en de onderhavige managementsystemen. Meer informatie vindt u op www.ebncertification.nl

Logo TUV

TÜV Nederland is een gerenommeerde certificatie- en inspectieinstelling en onderdeel van de wereldwijd aanwezige TÜV Nord Groep. TÜV biedt onder meer onafhankelijke beoordelingen op organisatie- en  bedrijfsprocesniveau. De dienstverlening van TÜV varieert van veiligheid en kwaliteit tot en met  duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Meer informatie vindt u op www.tuv.nl.

SKW logo

SKW Certificatie geeft houvast bij het waarborgen van kwaliteit. Samen Kwaliteit Waarborgen ‘SKW’ ontwikkelt en verstrekt certificaten voor de sectoren bouwen, wonen, zorg en lokale overheid. 
Meer informatie vindt u op www.skw-certificatie.nl.

LOGO TTI

Het Platform Inspectie Instellingen (PII) is een onafhankelijk forum van Nederlandse inspectie-instellingen. PII verbindt beleid en praktijk en staat daarbij middenin de dynamische veranderingen op de arbeidsmarkt. Innovatie en inhoud gaan daarbij hand in hand. Initiatiefnemers van PII zijn Bureau Cicero, CROP Certificering en VRO Certification. Deze inspectie-instellingen zijn actief voor verschillende keurmerken en verzorgen met elkaar 80% van de NEN 4400-inspecties bij ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen of werk aannemen. Meer informatie vindt u op http://www.platform-pii.nl/