Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Belangrijke wijziging aanmelding StiPP pensioengrondslag per 01-01-2022

Belangrijke wijziging aanmelding StiPP pensioengrondslag per 01-01-2022

Belangrijke wijziging aanmelding StiPP pensioengrondslag per 01-01-2022

Per 1 januari 2022 veranderd de referteperiode en de pensioengrondslag van het StiPP pensioen.

Er is besloten om de referteperiode terug te brengen van 26 gewerkte weken naar 8 gewerkte weken.

De consequentie hiervan is dat vanaf 1 januari 2022 alle uitzendkrachten die op dat moment tussen de 8 en 26 weken gewerkt hebben in de basisregeling van StiPP.

Controleer dus tijdig uw administratie om te beoordelen welke medewerkers op 1 januari 2022 meer dan 8 weken hebben gewerkt. Zij moeten vanaf 1 januari 2022 mee in de basisregeling.

Tevens is het goed om uw arbeidscontracten erop na te zien of de bepaling over de pensioenregeling nog wel aansluit bij de nieuwe bepaling.

Wijziging Stipp pensioengrondslag

De pensioengrondslag is ook gewijzigd. Het bedrag waarover pensioen wordt berekend wordt aangepast, waardoor de grondslag uit de volgende elementen gaat bestaan:

  1. Het loon voor de werknemersverzekeringen (met uitzondering van de bijtelling als gevolg van het privégebruik van een zakelijke auto);
  2. Het werknemersaandeel in de premie voor de pensioenregeling;
  3. Het loon dat is uitgeruild voor vrije vergoedingen of vrije verstrekking op grond van artikel 20 CAO voor Uitzendkrachten (de ET-uitruil).

Punt 2 en 3 zijn niet gewijzigd ten opzichte van de huidige regeling. De wijziging betreft dus punt 1.

De grondslag waarover het pensioen wordt berekend wordt hiermee dus hoger. Houd hier rekening mee in uw verloning en kostprijsberekening.

Bron: Stippensioen.nl

Plaats een bericht