Home / Nieuws, Trends & Actualiteiten / Reminder: Belangrijke wijzigingen StiPP regeling en pensioengrondslag per 01-01-2022

Reminder: Belangrijke wijzigingen StiPP regeling en pensioengrondslag per 01-01-2022

Belangrijke wijziging aanmelding StiPP pensioengrondslag per 01-01-2022

Per 1 januari 2022 zijn er grote veranderingen in de referteperiode én de pensioengrondslag van het StiPP pensioen. Er is besloten om de referteperiode (wachttijd totdat Stipp Basis regeling aanvangt) terug te brengen van 26 gewerkte weken naar 8 gewerkte weken. Daarnaast zal de grondslag waarover het StiPP Basis en Stipp Plus premie berekend wordt ingrijpend wijzigen. In dit artikel leggen wij uit wat er verandert.

Referteperiode wijzigt van 26 naar 8 gewerkte weken

De consequentie hiervan is dat vanaf 1 januari 2022 alle uitzendkrachten die op dat moment tussen de 8 en 26 weken gewerkt hebben mee moeten voor de basisregeling.

Controleer dus tijdig uw administratie om te beoordelen welke medewerkers op 1 januari 2022 meer dan 8 weken gewerkt hebben. Voor de telling voor de 8 gewerkte weken tellen de gewerkte weken bij een andere uitzendonderneming verbonden binnen de groep zoals bedoel in artikel 2:24b BW ook mee. De verwachting is dat meer uitzendkrachten zullen instromen die de wachttijd van 8 weken al elders hebben bereikt.

Vanaf de aanvang van de negende week geldt voor de duur van 52 weken de Basisregeling. Dit is dezelfde periode die nu reeds geldt; Na deze 52 weken Basisregeling volgt de Plusregeling.

Uitzendovereenkomst / personeelsgids

Het is verstandig om uw arbeidscontracten en/of overige documenten erop na te zien. Of de bepalingen die betrekking hebben op de pensioenregeling nog wel aansluiten bij de nieuwe bepalingen. Bijvoorbeeld als u in deze documenten aangeeft dat er voor de Basisregeling een 26 weken wachttijdtermijn geldt.

Langere termijn outlook: partijen onderzoeken nog of en hoe de wachttermijn verder verkort kan worden. Hierover is nu niets concreets bekend, maar de richting waarop de StiPP regeling beweegt wordt hiermee wel aangegeven.

Grondslag StiPP basis en StiPP Plus

De pensioengrondslag is ook gewijzigd. Dit is het bedrag waarover het premiepercentage voor StiPP Basis en StiPP Plus berekend wordt. Kort samengevat: deze grondslag wordt uitgebreid. Waardoor de pensioenpremie in de regel hoger wordt en daarmee ook de pensioenopbouw voor de uitzendkrachten.

Het bedrag waarover pensioen wordt berekend wordt uitgebreid met meer loononderdelen. Waardoor per 01-01-2022 de pensioengrondslag uit de volgende elementen gaat bestaan:

  1. Het loon voor de werknemersverzekeringen (het SV-loon) met uitzondering van de bijtelling als gevolg van het privégebruik van een zakelijke auto;
  2. Het werknemersaandeel in de premie voor de pensioenregeling;
  3. Het loon dat is uitgeruild voor vrije vergoedingen of vrije verstrekking op grond van artikel 20 CAO voor Uitzendkrachten (de ET-uitruil).

Punt 2 en 3 zijn niet gewijzigd ten opzichte van de huidige regeling. De wijziging betreft dus punt 1.

De grondslag waarover het pensioen wordt berekend wordt hiermee dus hoger, met name wanneer er overwerk is. Houd hier rekening mee in uw verloning en kostprijsberekening.

Bron: Stippensioen.nl

Bron: ABU.nl

Elke maand schrijven wij actuele nieuwsartikelen. Bent u benieuwd waarover wij nog meer schrijven? Bekijk dan hier onze nieuwsartikelen. Wilt u graag onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar contact@cicero.nl.

Plaats een bericht