Privacy Statement

Contractant zal, voor zover van toepassing, haar bestuurders, werknemers en de andere door haar ingeschakelde natuurlijke personen, informeren over de mogelijkheid dat persoonsgegevens die betrekking hebben op hen kunnen worden verwerkt in het kader van een inspectie door Bureau Cicero, waarbij deze persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan de Stichting Normering Arbeid.

Hierbij wordt door contractant tevens vermeld dat de inspectie plaatsvindt ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. Ook zal de contractant aangeven hoe men contact kan opnemen met Bureau Cicero.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Uw bestuurders / medewerkers/ingeschakelde natuurlijke personen, waarvan u gegevens aan Bureau Cicero hebt verstrekt hebben het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Uw bestuurders / medewerkers/ingeschakelde natuurlijke personen, kunnen een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen per mail naar info@cicero.nl (of per post: Dr. Van Wiechenweg 14, 8025 BZ te Zwolle).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de desbetreffende persoon is gedaan, vragen wij een kopie van het geldig identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij om in deze kopie de pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van de privacy.

Bureau Cicero zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek reageren.