Uitzendonderneming of aannemers van werk beschikken vaak over het SNA-keurmerk. Bedrijven die arbeid inhuren of werk uitbesteden eisen vaak het SNA-keurmerk.
Waarom?
Het keurmerk is breed gedragen, staat voor ‘fatsoenlijk werkgeverschap’ en beperkt het risico op boetes en naheffingen door identiteitsfraude, illegale tewerkstelling en boetes door inleners- en ketenaansprakelijkheid.

Verder is er – onder bepaalde voorwaarden – sprake van vrijwaarding voor de inlenersaansprakelijkstelling door de Belastingdienst.

Uitgangspunt is dat de inspecties iedere zes maanden plaatsvinden. Op basis van een risico-inschatting kan de inspectie na drie of twaalf maanden geschieden. Zie: voorwaarden voor inspectiefrequentieverlaging.

 

Het Register Stichting Normering Arbeid

Alle ondernemingen met een positief NEN-4400 inspectieresultaat zijn opgenomen in het register SNA.

Opdrachtgevers kunnen het register SNA raadplegen om te kijken of uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk aan de eisen van NEN 4400 voldoen.

In 2017 stonden circa 4372 ondernemingen ingeschreven in het register.
Het actuele overzicht vindt u op www.normeringarbeid.nl.

 

 

Hoe zien de stappen naar het SNA-keurmerk er voor u uit?

 

Wilt u een offerte ontvangen of meer informatie over het SNA-keurmerk?
Neem dan contact op via telefoon: 038 – 7200821 of via mail:info@cicero.nl.

Bureau Cicero, uw partner in zekerheid!