Nieuwe afspraak over pensioenregeling uitzendkrachten

Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) hebben een onderhandelingsresultaat bereikt met de vakbonden FNV, CNV en De Unie

Lees Verder

Duurzame inzetbaarheid en de administratieve verwerking

Bij het uitvoeren van ABU- en NBBU-controles is er ook een controlepunt met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. We merken bij de controles dat ondernemers

Lees Verder

Aanpassing in ABU en NBBU cao voor uitzendkrachten na uitspraak Hoge Raad

NBBU en ABU hebben in overeenstemming met de bonden enkele wijzigingen aangebracht in de cao voor Uitzendkrachten. Het gaat om wijzigingen in 2 artikelen.

Lees Verder

Nieuw bekend: SV-premies en kostprijsfactoren voor 2023

Hierbij het overzicht “Premies 2023” opgesteld door Marcel Reijmers die ieder jaar een mooi overzicht maakt van de diverse variabelen in de kostprijs voor

Lees Verder

CAO uitzendkrachten AVV (Algemeen Verbindend Verklaard)

De CAO uitzendkrachten is AVV (algemeen verbindend verklaard). Bij het besluit van 25 augustus 2022 is de CAO voor uitzendkrachten algemeen verbindend verklaard (AVV).

Lees Verder

Uitzendkrachten en huisvesting

Krapte op de arbeidsmarkt en de problematiek rondom huisvesting, twee veel besproken onderwerpen die ook in de uitzendwereld elkaar raken. Door de krapte op

Lees Verder

Stand van zaken ABU- en NBBU CAO per 01-10-2021

Op 30-09-2021 is de verlenging van de laatste ABU- en NBBU Cao verstreken. Per 01-10-2021 is er op de website van ABU of NBBU

Lees Verder

ABU-cao Algemeen Verbindend Verklaring eindigt per 01 juni 2021

Per 01 juni 2021 is de ABU cao niet langer meer Algemeen Verbindend Verklaard. Vanaf dat moment ontstaat er een zogenaamde AVV-loze periode. Dit

Lees Verder

Wijzigingen ABU CAO artikelen AVV (bouwsector)

Op 10 februari 2021 nam de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het volgende besluit. De wijziging algemeen verbindendverklaring (AVV) van bepalingen van de

Lees Verder

SNF register maandelijks bijwerken

Werkgevers die werknemers huisvesten kunnen deze huisvesting laten certificeren via Stichting Normering Flexwonen (SNF). Dit locatieregister moet maandelijks bijgewerkt worden. Ook voor het SNF-inhuur

Lees Verder

Contractflexibiliteit mogelijk verkort van 5,5 naar 4 jaar

Om uitzendkrachten meer zekerheid te bieden zijn de ABU en NBBU mogelijk bereid om de contractflexibiliteit in de ABU en NBBU cao’s in te korten van

Lees Verder

Nieuw bekend: SV-premies en kostprijsfactoren voor 2021

Nieuw bekend: SV-premies en kostprijsfactoren voor 2021 Hierbij het overzicht opgesteld door Marcel Reijmers die ieder jaar een mooi overzicht maakt van de diverse

Lees Verder