Nieuwe cao voor Beroepsgoederenvervoer

Per 2024 geldt de nieuwe cao voor Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. De nieuwe cao kent een aantal wijzigingen

Lees Verder

CAO voor Uitzendkrachten

ABU heeft met de vakbonden geen overeenstemming kunnen bereiken over een nieuwe cao voor 2024. De huidige CAO voor Uitzendkrachten (ABU CAO voor Uitzendkrachten 2023, versie

Lees Verder

Vakantiedagen, hoeveel zijn het er in de cao BGV?

De vakantieperiode is weer begonnen. Werknemers gaan genieten van een welverdiende vakantie, maar hoeveel vakantiedagen heeft uw personeel? In artikel 67a van de cao

Lees Verder

Proces ziekmelding bij overeenkomsten met uitzendbeding

Het proces ziekmelding bij UWV bij overeenkomsten met uitzendbeding. Per 1 juli 2023 wordt in de cao voor uitzendkrachten vastgelegd dat een uitzendovereenkomst met

Lees Verder

Aanpassing in ABU en NBBU cao voor uitzendkrachten na uitspraak Hoge Raad

NBBU en ABU hebben in overeenstemming met de bonden enkele wijzigingen aangebracht in de cao voor Uitzendkrachten. Het gaat om wijzigingen in 2 artikelen.

Lees Verder

Loonsverhoging in schoonmaak- en glazenwassersbranche

De cao-lonen gaat met 2,75% omhoog voor de schoonmaak- en glazenwassersbranche. De loonsverhoging gaat in per 1 april 2023. Loontabellen per 1 april 2023

Lees Verder

Betaling van eenmalige uitkering cao beroepsgoederenvervoer

In de cao is afgesproken dat iedereen die in dienst is recht heeft op een eenmalige uitkering van maximaal € 250,- bruto. Maar wie

Lees Verder

Onderhandelingsresultaat bereikt over nieuwe cao Uitzendkrachten

Onderhandelingsresultaat bereikt over nieuwe cao Uitzendkrachten Op 20 december 2022 is het akkoord gesloten voor de nieuwe cao voor Uitzendkrachten. De nieuwe cao is

Lees Verder

Nieuw bekend: SV-premies en kostprijsfactoren voor 2023

Hierbij het overzicht “Premies 2023” opgesteld door Marcel Reijmers die ieder jaar een mooi overzicht maakt van de diverse variabelen in de kostprijs voor

Lees Verder

Reiskostenvergoeding CAO Pluimvee verwerkende industrie

Sinds 1 juli 2022 staat het Georganiseerd overleg (G.O.) in de Pluimvee verwerkende industrie werkgevers toe om af te wijken van de standaard cao.

Lees Verder

CAO uitzendkrachten AVV (Algemeen Verbindend Verklaard)

De CAO uitzendkrachten is AVV (algemeen verbindend verklaard). Bij het besluit van 25 augustus 2022 is de CAO voor uitzendkrachten algemeen verbindend verklaard (AVV).

Lees Verder

PAWW verplicht per 1 augustus 2022 voor uitzenders en detacheerders

Vanaf 1 augustus nemen alle uitzenders en detacheerders verplicht deel aan deze aanvullingsregeling. In 2016 is de duur van de WW en de loongerelateerde

Lees Verder