Nieuw bekend: SV-premies en kostprijsfactoren voor 2023

Hierbij het overzicht “Premies 2023” opgesteld door Marcel Reijmers (https://www.flexnieuws.nl/nieuws/wet-en-regelgeving/premies-2023-en-andere-kostprijs-variabelen/) die ieder jaar een mooi overzicht maakt van de diverse variabelen in de kostprijs

Lees Verder

Reiskostenvergoeding CAO Pluimvee verwerkende industrie

Sinds 1 juli 2022 staat het Georganiseerd overleg (G.O.) in de Pluimvee verwerkende industrie werkgevers toe om af te wijken van de standaard cao

Lees Verder

De CAO uitzendkrachten AVV (Algemeen Verbindend Verklaard)

De CAO uitzendkrachten is AVV (algemeen verbindend verklaard). Bij het besluit van 25 augustus 2022 is de CAO voor uitzendkrachten algemeen verbindend verklaard (AVV).

Lees Verder

PAWW verplicht per 1 augustus 2022 voor uitzenders en detacheerders

Vanaf 1 augustus nemen alle uitzenders en detacheerders verplicht deel aan deze aanvullingsregeling. In 2016 is de duur van de WW en de loongerelateerde

Lees Verder

Belangrijke wijzigingen cao Pluimvee verwerkende industrie

Per 1 juli 2022 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de cao Pluimvee verwerkende industrie. Het gaat om een tweetal aanpassingen in artikel 72.

Lees Verder

BLOG: Verdieping over Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) cao

Cao’s Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) en/of direct gebonden opdrachtgever? Twee grote factoren die spelen in de vraag wanneer de cao van de opdrachtgever van

Lees Verder

Akkoord Horeca cao

De werknemersvakbonden FNV Horeca, CNV Vakmensen en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hebben een akkoord bereikt over de nieuwe cao Horeca voor de jaren 2022

Lees Verder

Een AVV-loze periode

Inmiddels is een akkoord bereikt over de nieuwe CAO voor uitzendkrachten en is dit akkoord uitgewerkt in definitieve cao teksten. Deze overeenstemming betekent echter

Lees Verder

Wijziging cao voor de pluimvee verwerkende industrie

Een van de belangrijke wijzigingen in het jaar 2022 in de nieuwe cao voor de pluimvee verwerkende industrie is het aanbieden van een arbeidsovereenkomst

Lees Verder

Nieuwe ABU en NBBU cao

Er is een nieuwe cao gesloten door ABU met diverse vakbonden met ingangsdatum 17 november 2021. De NBBU-cao is nagenoeg gelijk en gaat in

Lees Verder

CAO Beroepsgoederenvervoer algemeen verbindend verklaard

Bij besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is op 28 september 2021 de CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur

Lees Verder

Stand van zaken ABU- en NBBU CAO per 01-10-2021

Op 30-09-2021 is de verlenging van de laatste ABU- en NBBU Cao verstreken. Per 01-10-2021 is er op de website van ABU of NBBU

Lees Verder