Home / Berichten/Paychecked

Vakantiebijslag

Het lijkt nog ver weg maar binnenkort breekt de vakantieperiode weer aan. De CAO beroepsgoederenvervoer kent een afwijkende regeling dan in werkend Nederland gebruikelijk

Lees Verder

Welke ondernemingen kunnen Paychecked keurmerk krijgen? 

  Een van de eerste vragen wanneer een onderneming contact met ons opneemt is: Kan ik in aanmerking komen voor het PayChecked keurmerk? Hoewel

Lees Verder

Norm PayChecked in Transport wordt uitgebreid

De norm PayChecked in Transport is met ingang van 1 januari 2023 uitgebreid met een drietal punten, welke betrekking hebben op de samenwerking met

Lees Verder

Een PayChecked inspectie, wat kan je verwachten

Een vraag die na aanmelding bij Bureau Cicero kan opkomen. In deze blog lichten wij, op hoofdlijnen, de verschillende onderdelen van de PayChecked inspectie

Lees Verder

CAO Beroepsgoederenvervoer algemeen verbindend verklaard

Bij besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is op 28 september 2021 de CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur

Lees Verder

Nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer

Relevante wijzigingen cao beroepsgoederenvervoer voor PayChecked Werkgevers en vakbonden hebben eind mei 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer over

Lees Verder

Wijziging keurmerkreglement PayChecked in Transport per 1 augustus 2021

Het keurmerkreglement is per 1 augustus op twee punten aangepast. De belangrijkste is dat binnen 6 maanden na de aanvraag bij de stichting moet

Lees Verder

Ik heb me aangemeld voor paychecked, wanneer sta ik dan in het register?

Bureau Cicero doet veel inspecties voor PayChecked in Transport. Bij een PayChecked inspectie controleren we of u, als transportbedrijf, volgens wet- en regelgeving werkt en

Lees Verder

Wijzigingen norm en reglement PayChecked in Transport per 01-03-2021

Met ingang van 1 maart 2021 is de normenset en het keurmerkreglement van PayChecked gewijzigd. Per 1 maart 2021 is artikel 3.2.5. toegevoegd aan

Lees Verder

Ondervervoer en ZZP, wat is het verschil?

Bureau Cicero doet veel inspecties voor Paychecked in Transport. Bij een Paychecked inspectie wordt gecontroleerd of wet- en regelgeving en een deel van de

Lees Verder

Schijnconstructies bij de inzet van flexibele arbeidskrachten in coronatijd volop in de schijnwerper

In de afgelopen coronamaanden verschijnen regelmatig in verschillende Europese landen artikelen in de pers over problemen of schijnconstructies die gesignaleerd worden bij de inzet

Lees Verder

PayChecked in Transport: Waar moet je nu op letten?

Bureau Cicero doet veel inspecties voor PayChecked in Transport. Bij een PayChecked inspectie wordt gecontroleerd of wet- en regelgeving en een deel van de

Lees Verder