Home / Berichten/Pensioen

StiPP verheldert controles pensioenverleden

StiPP controleert steekproefsgewijs of de aangeleverde deelnemersgegevens juist en volledig zijn. In de afgelopen periode heeft StiPP bij deze controles extra gelet op de

Lees Verder

Pensioenregeling StiPP – overzicht van wijzigingen

Alle wijzigingen in de huidige pensioenregeling StiPP en de nog komende wijzigingen in verband met de nieuwe pensioenwet, geven genoeg aanleiding om alles weer

Lees Verder

Eerste Kamer akkoord met de nieuwe wetgeving pensioenen

De Eerste kamer akkoord met de nieuwe wetgeving pensioenen. Dat betekent dat de nieuwe pensioenplannen en regels definitief doorgaan. De nieuwe Wet gaat in

Lees Verder

Nieuwe pensioenregeling

Verwachte wijzigingen nieuwe pensioenregeling per 1 juli 2023 De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wet Toekomst Pensioenen. Hierin is opgenomen dat de wachttijd

Lees Verder

Aanpassing pensioenpremie Basisregeling StiPP

Basisregeling StiPP Vanaf 2023 gaat men de Basisregeling van StiPP aangepassen. De werkgeverspremie wordt, net als in de Plusregeling, berekend op basis van de

Lees Verder

Update wijzigingen StiPP pensioen per 1 januari 2022

Belangrijke wijzigingen StiPP regeling en pensioengrondslag per 1 januari 2022 Per 1 januari 2022 zijn er grote veranderingen in de referteperiode (wachttijd totdat Stipp

Lees Verder

Reminder: Belangrijke wijzigingen StiPP regeling en pensioengrondslag per 01-01-2022

Per 1 januari 2022 zijn er grote veranderingen in de referteperiode én de pensioengrondslag van het StiPP pensioen. Er is besloten om de referteperiode

Lees Verder

Nieuw pensioen voor de payroll medewerker

Per 1 januari 2020 trad de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. De payrollmedewerker heeft vanaf dat moment recht op dezelfde beloningsvoorwaarden als de medewerker op de eigen loonlijst van de

Lees Verder

Nieuw bekend: SV-premies en kostprijsfactoren voor 2022

Hierbij het overzicht opgesteld door Marcel Reijmers die ieder jaar een mooi overzicht maakt van de diverse variabelen in de kostprijs voor 2022 voor

Lees Verder

Belangrijke wijziging aanmelding StiPP pensioengrondslag per 01-01-2022

Per 1 januari 2022 veranderd de referteperiode en de pensioengrondslag van het StiPP pensioen. Er is besloten om de referteperiode terug te brengen van

Lees Verder

Covid-19 en pensioenpremie: diverse fondsen bieden uitstelregelingen

Gezien de vele regelingen die er van overheidswege reeds bekendgemaakt zijn, hierbij een update met betrekking tot de mogelijkheid tot het verzoeken tot uitstel

Lees Verder

Contractflexibiliteit mogelijk verkort van 5,5 naar 4 jaar

Om uitzendkrachten meer zekerheid te bieden zijn de ABU en NBBU mogelijk bereid om de contractflexibiliteit in de ABU en NBBU cao’s in te korten van

Lees Verder