Home / Berichten/StiPP Pensioen

StiPP verheldert controles pensioenverleden

StiPP controleert steekproefsgewijs of de aangeleverde deelnemersgegevens juist en volledig zijn. In de afgelopen periode heeft StiPP bij deze controles extra gelet op de

Lees Verder