Home / V2 – PayOk inspectie door Bureau Cicero

Waarom PayOK?

Betaal het juiste loon volgens de CAO. Zorg daarom dat u zich houdt aan de regels van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) en toon dat ook aan: behaal het PayOK-keurmerk bij Cicero! Met het PayOK certificaat minimaliseert u de risico’s voor de (hoofd)aannemers in de keten waarin u actief bent.

Voordelen

  • Beheersmaatregelen voor uw bedrijf om risico’s die voortvloeien uit de WAS  in de gehele keten in te perken.
  • Het beperken van ketenaansprakelijkheid van loon voor (hoofd)opdrachtgevers.
  • Het zeker stellen dat geen mensen werken die niet gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten. Bijvoorbeeld omdat de identiteit niet is vastgesteld of omdat zij  een valse identiteit hebben aangenomen. Dit om hoge boetes voor de gehele keten te voorkomen.
  • Onderscheid maken tussen ondernemingen om een gelijk speelveld te bevorderen.

Bureau Cicero en PayOK

Het keurmerk dat toeziet op de juiste beloning van medewerkers.

Bureau Cicero heeft het PayOK keurmerk ontwikkeld. Daarmee bewijst u als onderneming dat u de juiste CAO gebruikt en dat u uw werknemers de juiste beloning betaalt. De Stichting PayOK is de norm- en registerhouder.

De controles voor het PayOK keurmerk dragen bij aan de invulling van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van zowel de opdrachtgever als van de uitzenders en aannemers waar ze mee samenwerkt. Deze maatschappelijke verantwoordelijkheid is vastgelegd in de Wet Aanpak Schijnconstructies als de juridische ketenaansprakelijkheid voor het loon. De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) regelt ketenaansprakelijkheid van loon. Deze wet zorgt ervoor dat opdrachtgevers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de juiste beloning van werknemers lager in de keten. Zo kan de opdrachtgever verantwoordelijk worden voor nabetaling van loon van werknemers die in dienst zijn bij een onderaannemer of uitzendbureau.

Informatie en offerte

Wilt u meer weten over de PayOK certificering? Wij informeren u graag! Neem dan telefonisch contact met ons op via 038 7200821 of e-mail naar contact@cicero.nl.

Wilt u direct een offerte ontvangen, vul dan onderstaand formulier in.