Home / Veelgestelde Vraag / Eens per drie maanden inspecteren? Inspectie frequentie verhoging, hoe kan dat?

Eens per drie maanden inspecteren? Inspectie frequentie verhoging, hoe kan dat?

Normaal gesproken vindt elk half jaar een NEN 4400 inspectie plaats. Daarnaast is dit bij frequentie verhogende voorwaarden om de drie maanden. Download hier een pdf-document met daarin alle frequentie verhogende voorwaarden.

Een paar van deze voorwaarden zijn:

  • Er loopt een FIOD- en/of SIOD-onderzoek.
  • Uit door de Belastingdienst verstrekte verklaringen omtrent de betaling van loonheffingen en omzetbelastingen is gebleken dat er sprake is van een verhoogd risico, zoals een betalingsregeling (voor zover deze verklaringen niet leiden tot uitschrijving uit het register).
  • Bij de vorige twee inspecties zijn herstelde major non-conformiteiten geconstateerd. Te denken valt aan een te late aangifte van loonheffingen en omzetbelasting.
  • Er is sprake van een aanvraag van surseance van betaling, een herstart of een doorstart na een faillissement.
  • Er zijn andere risicoverhogende factoren geconstateerd.

Als frequentie verhoging toegepast wordt, bespreekt de inspecteur dit ten alle tijde met u tijdens de inspectie, geen verassingen achteraf. Uiteraard is het ook mogelijk om contact met ons op te nemen.